Женя Иванова е родена през 1977 г. в гр. Пловдив. Завършила е бакалавърска програма по „Социология и политически науки" и допълнителна професионална квалификация „Журналистика" в ПУ „Паисий Хилендарски" през 2000 г. През 2003 г. специализира с магистратура „Свободно време и обкръжаваща среда" в Изследователски център към Вагенинген университет, Холандия. От 2016 г. е докторант по „Социология" в катедра „Социология и науки за човека" с тема на дисертационен труд „Ролята на свободното време в изграждането на младежките политики за приобщаване. Случаят на децата в риск." с научен ръководител доц. др. Дарин Тенев.

В обсега на нейните интереси попадат качествени социологически изследвания, свободно време, деца и младежи в риск, форми и качество на извънсемейна грижа, детски права и практики за успешно личностно развитие, детски и младежки политики.