Валентина Атанасова


Телефон: 032/261-268
Мейл: atanassova.valentina@abv.bg; valia@uni-plovdiv.bg
Кабинет: ул. "Цар Асен" № 24, Ректорат, ет. 2, каб. 256 а, катедра История и археология
Приемно време: 10,00-12,00 – 13,00 - 15,00 ч.

Област на научната квалификация

История, археология, филология

Образование

Магистратура:

  • 2013-2015 г. – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски", магистърска програма „Актуална българистика";

  • 2003 г. – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски", магистърска програма „Българската история в балканския и европейския контекст".

Бакалавър:

  • 2002 г. - Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", специалност „Български език и история".

Професионална кариера

Административни длъжности:

От 01.11.1998 г.  до момента – историк и административен сътрудник в катедра „История и археология" към Философско-историческия факултет на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски".

Членства

Говорими езици

Английски, Руски

Публикации

Дейности

 

Организиране на научни форуми:

 

- 23 - 24 октомври 2009 г., Пловдив - Научна конференция с международно участие „Държавата, обществото и историята" по повод 60-годишнината на доц. д-р Илка Петкова – тогава заместник-декан на Философско-историческия факултет, подготовка по отпечатване на юбилеен сборник;

- 24 - 25 октомври 2008 г., Пловдив - Научна конференция с международно участие „Проблеми и предизвикателства на археологическите и културно-историческите проучвания" по повод 60-годишнината на доц. д-р Иван Джамбов – ръководител на катедрата по история и тогава заместник-декан на Философско-историческия факултет;

- 2 - 3 ноември 2004 г., Пловдив - Научен симпозиум "10 години историческо образование в ПУ "Паисий Хилендарски" и "10 години Катедра по история", подготовка по отпечатване на юбилеен сборник;

- 6 - 8 септември 2001 г., Пловдив - Международна конференция „Византийското културно наследство и Балканите", подготовка по отпечатване на сборник.

 

Дипломанти и Докторанти

Други