Тодор Дечев


Телефон: 032/261 396
Мейл: todor_hristov@gbg.bg
Кабинет: ул. „Костаки Пеев" 21, ет. 1, Катедра "Социология и науки за човека"
Приемно време:

Област на научната квалификация

Образование

Област на научната квалификация:

                Теория на литературата, социология

Образование:

      Хабилитация

2010 г. , СУ „Св. Климент Охридски", тема „Свобода и суверенитет в Априлското въстание"

     Докторат:

2006 г., Институт по социология – БАН, тема „Легитимирането на държавната власт в селските бунтове от 1900 г."      

2002 г. , СУ „Св. Климент Охридски", тема „Граници на литературността"

     Магистратура:

                1996 г. СУ „Св. Климент Охридски", българска филология

Професионална кариера

Академични длъжности:

От 2014 до момента – доцент по социология на биополитиката в катедра „Социология и науки за човека", ПУ „Паисий Хилендарски"

От 2010 до момента -  доцент по теория на литературата в катедра „Теория на литературата", СУ „Св. Климент Охридски"

От 2002 до 2010 -  главен асистент по теория на литературата в катедра „Теория на литературата", СУ „Св. Климент Охридски"

Членства

Говорими езици

Английски, руски

Публикации

Монографии:

Непредставените: Хетеродоксални решения на кризата на политическото представителство (Анарес: София, 2014, в съавторство с Деян Деянов)

Свобода и суверенност в Априлското въстание. (Изток-Запад: София, 2013)

Стойността на знанието (Фабер: София, 2012, в съавторство с Ивелина Иванова)

Литературността. (Алтера: София, 2009)

Отвъд идентичността. (Извор: София, 2008)

Легитимирането на държавната власт и селските бунтове от 1900 г. (Извор: София, 2007

Студии:

Христов, Т. Няколко въпроса за истината. В: Вацов, Д. 2016. Това е истина. София: НБУ, 295-305

Статии:

Безопасни връзки: Съблазняването онлайн като режим на сигурност. Семинар БГ 15

Диалектика на несъгласието. Социологически проблеми 3-4

Hristov, T. Capitalists, Spies, and Aliens: Conspiracy Theories in Bulgaria. Messages, Sages and Ages 2(4): 7-18

Христов, Т. Несериозна религия: Джедаизмът като режим на респонсибилизиране. Семинар БГ 2017: 14

Христов, Т. Контекст, големи данни и индивидуализиране на потребителите. Пирон 2017: 14

Христов, Т. Истина и страст във всекидневните спорове. Кант, 2017: 1

Hristov, T., L. Petrovski, N. Karasova. Conspiracy Theories and Social Suffering. COMPACT Working Papers, 2017

Hristov, T. A. Romero-Reche. Conspiracy Theories and Sociology. COMPACT Working Papers, 2017

Hristov, T., A. Dyrendal. Conspiracy Theories and New Age. COMPACT Working Papers, 2017

O. Colacel, C. Pintilescu, T. Hristov. Conspiracy Theories in Bulgaria and Romania. COMPACT Working Papers, 2017

Христов, Т. Контекстуализирането на потребителски данни като режим на индивидуализиране. Доклад на конференция „Контекст и контекстуализации",  Априлци, 8.12.2016

Христов, Т. Социоанализа и пастирска власт. Доклад на конференция „Праксеологическият обрат: От етнометодология към социоанализа" Пловдив, 27.11.2016

Hristov, T. Planning, Veridiction, and the Problem of Profitability. Доклад на семинар „Change of Plans: New Perspectives on Bulgaria's Command Economy", ЦАИ, София, 28.07.2016

Христов, Т. Принадена стойност и фиктивен капитал след фордизма. Доклад на семинар на ИКТС „Каратани, Жижек и Марксовата теория на принадената стойност", София, 03.07.2016

Христов, Т. Прагматика на страстта. Доклад на семинар „Пресечни точки на прагматизма, философията на обикновения език и етнометодологията", НБУ, София, 10.06.2016

Hristov, T. Rights to Weapons: Human Rights as Resources in Workplace Conflicts in Late Socialist Bulgaria. Доклад на международна конференция „Human Rights after 1945 in the Socialist and Post-Socialist World", Варшава, Немски исторически институт, 04.03.2016

 

Христов, Т. Да работиш до смърт: Конкуренцията като апарат на сигурност. Критика и хуманизъм, 44 2015: 7-27

Христов, Т. Социалното производство на наказателни техники: Мартин Канушев, „Историческа социология на наказателните практики в България. Т. I. Престъпление и наказание в националната държава" Социологически проблеми 2015 3-4: 359-361

Христов, Т. Тревожният субект на компютърната поезия или за едно стихотворение на Яворов и Уитман. В: Тенев, Д., Спасова, К., Калинова, М. (съст.) Парачовешкото: грация и гравитация. Сборник в чест на 60-годишнината на Миглена Николчина. София: УИ „Св. Климент Охридски", 2015

Христов, Т. Икономика на дефицита / арбитражна икономика. Социологически проблеми 2015 1-2: 92-110

Христов, Т. Просвещаване на земеделеца. В: Лилова, Д. (ред.) Природни науки, технологии и социални светове. (Рива: София, 2015)

Христов, Т. Право на любов: Удвояването на държавната от партийната власт и тактиката на правата. В: Колева, Д. (ред.) 2015. Любовта при социализма: Образи, образци, табута. София: ЦАИ, Рива

The Gift of Literature. Studi Slavistici 2014.11: 301-317

Тялото, перформативността и диагностицирането на потенциална депресия. Социологически проблеми, 2014: 3-4

Какво означава да говорим свободно. Пирон 2014

Просвещаване на земеделеца. В: Лилова, Д. (ред.) 2014 Природни науки и социални светове. (Рива: София)

Право на любов: Удвояването на държавната от партийната власт и тактиката на правата. В: Колева, Д. (ред.) 2014. Любовта при социализма. София: Рива

Да покажеш справедливост: Супергероите като политически ресурс. Пирон 2014

Institutional and Conceptual Transformations of Philosophy of History. Historein 2014, Vol. 14.1, p. 18-29, co-authored with Ivelina Ivanova

Окупация и реклама. Култура 38 (2744), 15.11.2013

Съпротива и меланхолия. Култура 33 (2739) 11.10.2013

Актуалната и потенциалната стойност на школите. В: Николчина, М. И др. (съст.) 2014. Невидимата школа: Мирослав Янакиев, Никола Георгиев, Радосвет Коларов. София: Литературен вестник, 116-134

Власт и разбиране в обикновени спорове. Социологически проблеми 2013.3-4: 56-76

Практическата логика и всекидневната рационалност на властта. В: Сборник в чест на Деян Деянов (под печат)

Смъртност и социалистически начин на живот. В: Колева, Д. (ред.) 2013. Смъртта при социализма. София: Рива, 292-315

Канонът на християнската литература и неговите предизвикателства. В: Михайлов, К. 2013. Християнската литература – между вписването и ограничаването. София: УИ „Св. Климент Охридски"

Комичният исторически роман и представянето на историята. В: Атанасов, С. (съст.) 2013. Комичният исторически роман. София: УИ „Св. Климент Охридски", с. 98-110

Капитализиране на харизмата. В: Деянов, Д., Събева, С., Карамелска, Т. (съст.) 2013. Чужденецът и всекидневието: Сборник в чест на проф. Кольо Коев. София: Издателство на НБУ, 228-252

#Окупирай Уолстрийт като self-help демокрация. Пирон 2012 4

Marketing Democracy. Critique and Humanism 2012 40: 133-152

Отвличането на авторското право в мрежата. Дичев, И., Ю. Роне (ред.) 2012. Нова културна геометрия: Уеб-мрежовици, култур-бракониери, кибер-агитатори. Изток-Запад

Единствата на теорията. В: Кунчева, Р. (ред.) 2012. Литературознанието на ХХ в. София: „Боян Пенев" (под печат)

Суверенитет и принадена стойност. Социологически проблеми 2012: 3-4 (под печат)

Вината като политически капитал. Алтера академика 2013: 1-2 (под печат)

Истината на конспиративните теории, или президентът и извънземните. Семинар БГ 7 2012 http://www.seminar-bg.eu/spisanie-seminar-bg/broy7-kiberfolk/

Литературата като дар. Кунчева, Р. (ред.) 2012. Маргиналното в литературата. София: ИК „Боян Пенев"

Маркетингова демокрация. Критика и хуманизъм 2012 38.1 105-126

Тирания, идеология и конституцията на социалистическите субекти. Социологически проблеми 2011 3-4: 114-135

Обменните програми като луксозна възможност. Критика и хуманизъм 2011 36: 307-310

Изключителност, изключване и рисковете на болонския процес. Критика и хуманизъм 2011 36: 141-164 (в съавторство с Ивелина Иванова)

Публикуването в интернет и отвличането на авторското право. Семинар_БГ 2011 6

Resistance as a Luxury. Seminar_BG, Special Issue, 2011, http://www.seminar-bg.eu/spisanie-seminar-bg/special-issue1/item/320-resistance-as-a-luxury.html

Цената на публичността: Протестите срещу генно модифицираните организми и производството на новини. В: Дичев, И., Спасов, О. (ред.) 2011. Нови медии и нови форми на мобилизация. София: Ciela 187-214

Самокритиката, отнемането и субективната истина. Социологически проблеми 2010 3-4: 262-269

Неолиберализмът, посткапиталистическият субект и неуспехът. Култура 402613), 19.11.2010

Right over the Week: Two Fables About Sovereignty without Sovereign. Critique and Humanism 2010 35 Special Issue: 255-274

Съпротивата като лукс: Субкултури, идентичност и практики на себе си. Семинар_БГ 2010 3 http://www.seminar-bg.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=267&Itemid=75

Индустриализиране на свободата. Критика и хуманизъм 2010 34.4: 191-198

Квазипредставителна демокрация: Законодателни мерки срещу изкривяването на политическото представителство след 1989 г. Социологически проблеми 2010, извънреден брой, 192-210

Правото над слабите: Две басни за суверенитета без суверен. Критика и хуманизъм 2010 32.2:179-198

Misrepresentative Democracy: Legislative Actions against Political Misrepresentation in Post-1989 Bulgaria. CAS Working Paper Series 2009 4

Making Difference Work: Post-socialist Biopolitics Through the Lens of Rey Chow. Social Semiotics 2010 20.4: 425-439

Freedom And/ Or Security. In: Petrov, V. (ed.) The Philosophy of Security in an Insecure World. (IPhR: Sofia, 2010), ISBN 978-954-92145-2-1, p. 63-73, co-authored with Ivelina Ivanova

Неравенствата като политически език. Годишник на Софийски университет, Книга Социология, Т. 85. 2009: 88-99

Литературоведският нихилизъм. LiterNet 2010 122.1

Политики, права и Законът за развитие на академичния състав. Обектив 2010 173: 24-27 (в съавторство с Ивелина Иванова)

Виновната истина: Четири изследвания на властта преди и след 1989 г. Социологически проблеми 2009 3-4: 305-327

Social Inequalities in Bulgaria. In: Best, H., A. Wenninger (Hsgb.) 2010. Landmark 1989: Central and Eastern European Societies Twenty Years after the System Change. Lit Verlag: Münster, Westf., 159-175 (co-authored with Velina Topalova)

The Guilty Truth: Five case studies of power before and after 1989. CAS Newsletter 2009 1-2: 13

Staging the Balkans: Balkan Presentations at the World's Columbian Exhibition. CAS Working Paper Series 2007 1: 3-24

Имперското наследство: Политическата социология като проект за държавно строителство. Социологически проблеми 2009 1-2: 241-255

Демократичното управление на науката: Парламентарни дебати върху българското законодателство в областта на биотехнологиите. Социологически проблеми 2009 1-2: 308-329 (в съавторство с П. Бояджиева и К. Петкова)

Завист, равенство и социални права в българското общество след 1989 г. В: Проданов, В. (ред.) 2008. Национално, балканско, европейско – тенденции на равенство и неравенство. ИФИ-БАН: София, 90-101 (в съавторство с Ивелина Иванова)

Извън редното литературознание (Манифест). В: Николчина, М. и др. (съст.) Не съм от тях: Сборник в чест на 70-годишнината на проф. Никола Георгиев и 60 години Катедра по теория на литературата. УИ "Св. Климент Охридски": София, 2009, 499-508

Цифровите неравенства. Социологически проблеми 2008 3-4: 149-157

Интерпретация на историята, литература и / или дискурсивни практики. Критика и хуманизъм 2009 29(2): 47-62, ISSN 0861-1718 (в съавторство с Ивелина Иванова)

Суверенният цинизъм. Култура 24 (2551), 26.06.2009, 10-11

Социологическо просвещение. Алтера академика 2008 2(6): 129-136

Peircing Eco. В: Dobrzynska, T., R. Kuncheva (eds.) 2008. Words and Images: Iconicity of the Text. "Боян Пенев": София, с. 92-102, ISBN 978-954-8712-48-4

The Science Wars and the Problem of Objectivity. In: Raynova, I., V. Petrov (eds.) 2008. Being and Knowledge in Postmetaphysical Context. Wien: Institut fuer Axiologische Forschungen, 260-8, в съавторство с Ивелина Иванова, ISBN 978-3-902295-06-4

Моят опит с глобализацията. Литературата 2008 3: 421-3 ISSN 1313-1451

Сигурност, извънредни пространства и нови конфликти. Философски алтернативи 2008  5-6: 94-99, в съавторство с Ивелина Иванова, ISBN: 08617899

Трима държавни мъже честват Съединението, или the more the merrier. Култура  19.09.2008 31 (2514)

Легитимиране на неравенствата. Критика и хуманизъм 2008: 25(1): 229-244, в съавторство с Ивелина Иванова

Революционната империя. Култура 28.02.2008 8 (2491)

Капитализиране на суверенитета. Алтера академика 2007 4: 39-52

Културни политики и културна стойност. В: Българската култура – между държавата и пазара. София: ИФИ-БАН, 2008, в съавторство с Ивелина Иванова, с. 353-360

Християнска политика. Култура 25.01.2008 3 (2468)

Нацията на идеолога: Преброяване на населението в "Паисий". В: Матрицата – властта на подобието. УИ "св. Климент Охридски" : София, 2008

Is Multiculturalism Multicultural? In: Kaneva, S. (ed.) 2007. Philosophy Bridging Values and Cultures: Universal, Regional, National Values in United Europe. Sofia: Institute for Philosophical Research, 258-65, в съавторство с Ивелина Иванова ISBN 978-954-91351-8-3

Политическото обезличаване. Информационни войни. София: Сиела, 2007, 28-34

Граници на литературността. Годишник на СУ "Св. Климент Охридски". Факултет по славянски филологии. Т. 96-97. УИ "Св. Климент Охридски": София, 2007, с. 203-254

Диалози с мълчанието на литературата. Български език и литература 2007: 6

Войни за зависимост: Социологическият империализъм и съпротивата на културните изследвания. Социологически проблеми 2007 1-2: 122-130

Българската идентичност на сцената на чикагското световно изложение. В: Богомилова, Н., Димитрова, Н. (съст.) Балканската културна матрица и европейският проект. (Фабер: Велико Търново, 2007), с. 186-203

Новогодишна биополитика. Социологически проблеми 2006 1-2: 102-120

От съставителите: Биополитика и биоетика. Социологически проблеми 2006 1-2: 5-6; в съавторство с Мартин Канушев

Всекидневното легитимиране на държавната власт. Социологически проблеми 2005 1-2: 131-147

Недисциплинарни възпитателни форми в българската култура. В: Морал и социализация на младежите в България: Трета национална конференция по етика. (Фабер: София, 2006), с. 56-62, в съавторство с Ивелина Иванова

Мишел дьо Серто и проблемът за историческата интерпретация. В: Историческата наука в България – състояние и перспективи. ИИ-БАН: София, 2006, с. 114-121; в съавторство с Ивелина Иванова

Смъртта на деконструкцията. В: Литературата 2002 16: 149-159

Животът и смъртта на Елка от "Гераците". В: Да отгледаш смисъл: Сборник в чест на Радосвет Коларов. (ИЦ "Боян Пенев": София, 2004), с. 280-7

Остраностяването от семиотична гледна точка. В: Проблеми, имена и школи в руското литературознание през ХХ в. (Факел: София, 2003), с. 25-30

Надзор и наказание в българската възрожденска литература. В: Идентичности, отражения, игри: Сборник в чест на 60-годишнината на професор Симеон Хаджикосев. (УИ "св. Климент Охридски", 2004), с. 491-8

Разпознаването на себе си като друг у Петър Мутафчиев. В: Проблемът Изток – Запад в историческа перспектива. АИ "Марин Дринов": София, 2003, с. 72-88 (в съавторство с Ивелина Иванова)

За между-народното положение в литературата. В: Коментар, интерпретация, възможности за четене. (УИ "св. Климент Охридски" : София, 2001), с. 240-247

Разногласието у Паисий. В: Да мислим Другото: Образи, стереотипи, кризи. (Кралица Маб: София, 2001), с. 35-50

Първи стихотворци, или теорията на литературата на практика. В: Краят на хилядолетието: Носталгии, раздели, надежди. (УИ "св. Климент Охридски" : София, 2000), с. 186-191

За тревожното литературознание. Култура, 12.07.2006, с. 3

За Ролан Барт и фотографията. Електронно списание LiterNet 2004: 7 (56) (http://liternet.bg/publish11/t_hristov/bart.htm, посетен на 11.07.2004)

Участие В научни форуми

Представителност и обикновени знания. Дебат „Има ли криза на представителната демокрация", организиран от ИКСИ и СЦ „Хаспел", София, Червената къща, 16.07.2014

Усилване и управляемост на телата. Доклад на международна конференция „Усиленият човек: Що е човекът?", организирана от ИКСИ и Френски културен институт, 10.06.2014, София

The Market of Liberty: Art and Its Economic Appropriation. Доклад на международна конференция Art and Urban Public Space, Center for Contemporary Art, Plovdiv, 09.06.2014

Икономика на дефицита/ арбитражна икономика. Конференция „Противоречията на наследството", Пловдив, 07.03.2014

Да покажеш справедливост. Конференция „Визуална антропология", Априлци, 8.12.2013

Практики на телесна диагноза на депресията. Конференция „Перформативното тяло: Предмодерно, модерно, свръхмодерно", организирана от ИКСИ и Френския културен институт, Пловдив, 20.11.2013

Власт и разбиране в сцени на домашен конфликт. Семинар „Удоволствието от теорията", НБУ, София, 18.06.2013

Авторско право и монополна рента. Конференция „Авторското право и новите медии", Гьоте институт, Френски институт, Културен център на СУ „Св. Климент Охридски", Фондация ‘Медийна демокрация', София, 11.03.2013

Право на любов. Семинар ‘Любовта при социализма', Център за академични изследвания – София, 15.02.2013

Около „стойност" и „ценност" (имплицитната критика на нематериалния капитал). Конференция ‘Спекулативни залежи в българския език', СУ „Св. Климент Охридски", 08.02.2013

Икономическото измерение на литературните школи. Конференция ‘Изплъзващият се предмет на литературознанието: Невидимата школа: Мирослав Янакиев, Никола Георгиев, Радосвет Коларов', СУ „Св. Климент Охридски", Институт за литература при БАН, София, 30.11.2012

Критиката и присвояванията и от новите режими на власт. Семинар ‘Критика, действие, множество', Фондация за хуманитарни и социални изследвания, София, 13.06.2012

Conceptual History of Bulgarian Anti-Fascism and Its Ruptures. ‘Antifascism as a Practice and as a Discourse', University of Geneva, 31.05.2012

Авторското право срещу правата. ‘Quo Vadis ACTA: Авторското право срещу правата', Културен център на СУ „Св. Климент Охридски", София,  23.04.2012

Смърт и смъртност при социализма. ‘Смъртта при социализма', Център за академични изследвания, София, 20.03.2012

#Окупирай като self-help демокрация. Методологически семинар по културна антропология, СУ „Св. Климент Охридски", София, 16.03.2012

Окупирай Уолстрийт или как е възможно да се пише за права, за които не може да се говори. ‘Модели за мислене на бъдещето', Културен център на СУ „Св. Климент Охридски", 07.12.2012

Методи на организация при протестите срещу либерализацията на ГМО. ‘Активизъм пред монитора: Кой печели и кой губи', Червена къща, София, 08.07.2011

Колективът като място на истина: идеология и тактика в един училищен колектив. ‘Субективация и идеологическа интерпелация' Институт за критически социални изследвания, София, 11.06.2011

Литературата като дар. ‘Маргиналното на/ в литературата", Институт по литература, 08.06.2011

Кредитът като даряване. ‘Логики на дара (от Мос до Бурдийо и Дерида и отвъд)', Институт за критически социални изследвания, София, 02.05.2012

Маркетингова демокрация. ‘Предизвикателствата пред съвременната демокрация', Фондация за хуманитарни и социални изследвания, София, 30.05.2011

Wikileaks и изкуството да се казва истината. ‘Събитие и безсмъртие', СУ „Св. Климент Охридски", София 13.05.2011

Истината на конспиративните теории. Методологически семинар по културна антропология, СУ „Св. Климент Охридски", София, 19.04.2011

Уенди Браун, 10.04.2011

Breakfast for Champions: Politics of Food in a Primary Party Organization. ‘History of Socialisms and Transitions' Workshop, The University of Ljubljana, 06.04.2011

Тирания, идеология и проблемът за социалистическата управляемост. Семинар „Противоречия на наследството", СУ „Св. Климент Охридски", 26.04.2011

Комичният роман и проблемът за метафоричността на историческия разказ. Конференция „Съвременният комичен роман", СУ „Св. Климент Охридски", 25.02.2011

Теория на литературата без литература. Конференция „Извънлитературното", Институт по литература – БАН, 25.11.2010

Неолиберализмът, посткапиталистическият субект и неуспехът. Семинар „Модели на мислене на бъдещето", София, Културен център на СУ „Св. Климент Охридски" и Институт за съвременно изкуство – София, 07.11.2010

Tyranny, Ideology and the Constitution of Socialist Subjects. Workshop "Dimensions of Socialism", International Institute for Social History, Amsterdam, 18.11.2010

Труд и отдих. Семинар „Противоречията на наследството", СУ „Св. Климент Охридски", 30.10.2010

Неолиберализмът и социалните науки. Семинар „Трансформации на социалните науки в обществото, основано на знанието", Център за дебати „Червената къща", София, 21.09.2010

Дерида и теорията на речевите актове. Семинар „Какво значат думите в България", СУ „Св. Климент Охридски", 03.06.2010

Множествеността на историческата социология на социализма. Семинар „Противоречията на наследството", СУ „Св. Климент Охридски", 15.05.2010

Autonomy as a Mode of Governmentality: Foucault, Liberalism and the Power of Emancipation. Seminar "Challenges to the Representative Democracy Today", Human and Social Studies Foundation, Sofia, 04.05.2010

Индустриализиране на свободата. Конференция «Критическата теория и краткият ХХ в.», Пловдив, 04.03.2010

Социални неравенства и политики на управление на недоволството. Конференция "Социалните неравенства в България: 20 години след началото на демократичните промени". Институт по социология – БАН, 24.11.2009

Изкуството да се говори като изследователски обект. Конференция «Споделени идеи за литературознанието». Институт по литература – БАН, 12.11.2009

Language Policy in the Bulgarian Academy, Language Rich Europe Workshop, British Council, Berlin, 17-19.09.2009

Maneuvering for the Right: Atypical Features of a Bulgarian Radical Right Party, ECPR General Conference, Potsdam, 11.09.2009

Misrepresentative Democracy: Final Report. "Shaken Order: Authority and social trust in post-communist societies", Centre for Advanced Study Sofia, Sofia, 19.06.2009

Суверенната бюрокрация. Семинар "Предизвикателства пред представителната демокрация днес", Фондация за хуманитарни и социални изследвания, София, 25.05.2009

Misrepresentative Democracy. "Post-Crisis States Transformation: Rethinking the Foundations of the State." European Science Foundation, Linkoeping, Sweden, 2.05.2009

Виновната истина. Семинар "Консолидация / Дезинтеграция", Център за академични изследвания – София, 14.04.2009

Social Inequalities in Bulgaria. Landmark 1989: Glimpses on East-Central and Eastern European Societies. GESIS - Leibniz Institute for the Social Sciences. Berlin, 2-4.04.2009 (co-authored with Velina Topalova)

Misrepresentative Democracy: Interim Report. "Shaken Order: Authority and social trust in post-communist societies", Centre for Advanced Study Sofia, Sofia, 13.03.2009

Неравенствата като политически език. Международна конференция "Критически изследвания на новите социални неравенства". Изследователски център по социални науки, СУ "св. Климент Охридски", София, 22.11.2008

Наследството на Бурдийо. Встъпително слово на международна работна среща "Да се чете Бурдийо, да се пренапише Бурдийо", Институт за критически  социални изследвания, София, 20.11.2008

Misrepresentative Democracy: Legislative Actions against Political Misrepresentation in Post-1989 Bulgaria. Shaken Order: Authority and Social Trust in Post-Communist Societies, Center for Advanced Study – Sofia, 8.11.2008

Critical Discourse Analysis as a Text Mining Protocol. Mapping the Social Conversation on Science, Sofia, 15-17.10.2008, organized by the Bulgarian Sociological Association, Institute for Sociology, British Council and ASO, 15.10.2008, co-authored with Ivelina Ivanova

Легитимиране на неравенствата. Доклад. Национално, балканско и европейско: тенденции на равенство и неравенство. Национална конференция, организирана от ИФИ-БАН, Калугерово, 12.07.2008

Легитимиране на неравенствата. Лекция. Стаж по практическа логика и етнометодология "Мрежовият град: етнометодология и практическа логика на градското всекидневие", ПУ "Паисий Хилендарски", Пловдив, 09.07.2008

Всекидневното легитимиране на българската държавна власт. Семинар "Консолидация/ Дезинтеграция на публичните институции и политическия процес. Институционалната промяна в България след присъединяването към Европейския съюз", Център за академични изследвания – София, 25.06.2008

Социалистическите и постсоциалистическите неравенства. Доклад пред научна сесия «Резултати от текущи изследователски проекти» на Института по социология – БАН, 22.05.2008

Гол живот, оголване, литература. Доклад пред семинара на НБУ «Науката – разбирана и правена», 14.05.2008

Капитализиране на суверенитета. Доклад на конференцията "Да се чете "Капиталът", да се пренапише "Капиталът"", организирана от Институт за критически социални изследвания към Пловдивския университет "Паисий Хилендарски", 6-7.04.2008

«Бай Ганьо», ориентализмът, киното. Изказване пред семинара «От страницата към екрана», организиран от СУ «св. Климент Охридски», кино «Одеон», София, 24.01.2008

Просвещаване на земеделеца. Доклад пред семинара "Природни науки и социални светове", Център за академични изследвания – София, 19.01.2008

Християнска микрополитика. Представяне на книгата на Калин Михайлов «Християнство и идентичност», Панаир на книгата, София, 20.12.2008

Извън редното литературознание. Доклад пред конференцията «Не съм от тях: Канонът на различието», организирана от катедра «Теория на литературата», СУ «св. Климент Охридски», 30.11.2007

Единствата на теорията. Доклад пред конференцията "Предметът на теорията – изгубван, намиран, отстояван", организирана от ИЛ-БАН, 22.11.2007

The Science Wars and the Problem of Objectivity. Доклад пред международна научна конференция Being and Knowledge in Postmetaphysical Context, организирана от Българското онтологическо общество, ИФИ-БАН, СУ "св. Климент Охридски", 16.06.2008

Културни политики и културна стойност. Доклад пред национална конференция "Българската култура – между държавата и пазара" организирана от ИФИ-БАН, СУ "св. Климент Охридски", НБУ, Институт за изкуствознание – БАН, Министерство на културата, НДК. НДК, София, 14.06.2007

Легитимиране на неравенствата. Доклад пред Годишна конференция на Центъра за изследвания по социални науки, СУ "св. Климент Охридски", 9.06.2007

Social Inequalities in Bulgaria. Landmark 1989: Glimpses on East-Central and Eastern European Societies. GESIS - Leibniz Institute for the Social Sciences. Berlin, 2-4.04.2009 (co-authored with Velina Topalova)

Литературоведският нихилизъм. Доклад пред конференцията Ценностите на литературознанието, Институт по литература, София, 02.12. 2006

Мишел дьо Серто и проблемът за историческата интерпретация. Доклад пред конференцията Историческата наука в България – състояние и перспективи Институт за история, София, 14.10. 2006 (в съавторство с И. Иванова)

Small Talking Science. Доклад пред семинара ‘Talking Science', Виенски университет, 22.09.2006 г.

Новогодишна биополитика. Доклад пред семинара по практическа логика на Института за критически социални изследвания, Пловдив, 20.05.2006 г.

The Subaltern Industry. Доклад пред семинара ‘Postcolonialism and Postsocialism', организиран от Центъра за академични изследвания - София, 12.05.2006

Недисциплинарни възпитателни форми в българската култура. Доклад пред ІІІ национална конференция по етика ‘Морал и социализация на младежите в България', София, 04.2006 (в съавторство с Ивелина Иванова)

Българската идентичност и световните изложения. Доклад пред семинара ‘Глобално/ локално', София, 02.2006 г.

Wars of Dependence: Sociological Imperialism and Cultural Studies Resistance. Доклад пред Mellon Workshop on Sociology and Interdisciplinarity, София, 04.12. 2005

Peircing Eco: Iconicity as Interpretive Procedure. Доклад пред конференцията ‘Iconicity in Discourse', София, 24.09.2005

The Bulgarian Thing: Some Problems of Balkan Governance. Доклад пред семинара ‘Governance in New Europe', Гориция (Италия), 03.09.2005

Литературоведският нихилизъм. Доклад пред конференцията ‘Ценностите на литературознанието', Институт по литература, София, 12. 2005

Нацията на идеолога: Преброяване на населението в "Паисий". Доклад пред ‘Матрицата: Силата на подобието', годишна конференция на Факултета по славянски филологии на СУ "Св. Климент Охридски", София, 22.05.2005

Ambiguous Voices: Some 19th c. Methods for Making the Bulgarian People Speak. Доклад пред конференцията ‘We the People' Workshop, организирана от Collegium Budapest, ноември 2004

Остраностяването от семиотична гледна точка. Доклад пред конференцията ‘Проблеми, имена и школи в руското литературознание през ХХ в.', Институт по литература, София, 10.2003

Staging the Balkans: Balkan presentations at the Columbian World's 1893 Exhibition. Доклад пред семинара ‘Visual Studies Today', Централноевропейски университет, Будапеща, 13.07.2003

Какво е етнометодология. Доклад пред конференцията "Отвъд парадигмите", Институт по литература, София, 2002

Образът според Лакан. Доклад пред конференцията ‘Отвъд парадигмите', Институт по литература, София, 2001

Разногласието у Паисий. Доклад пред конференцията ‘Да мислим Другото: Образи, стереотипи, кризи', Общество за изучаване на ХVІІІ в., София, 11.2000

За между-народното положение в литературата. ‘Коментар, интерпретация, възможности за четене', годишна конференция на Факултета по славянски филологии на СУ "Св. Климент Охридски", София, 05.2000

Какво е литературата и какво от това. Доклад пред конференцията ‘Отвъд парадигмите', Институт по литература, София, 10.12.1999

Първи стихотворци, или теорията на литературата на практика. ‘Краят на хилядолетието: Носталгии, раздели, надежди', годишна конференция на Факултета по славянски филологии на СУ "Св. Климент Охридски", София, 05.1999

УЧАСТИЕ В НАУЧЕН ФОРУМ

Grand Regression and the Concept of Security. Семинар в рамките на конференция „Нечовешкото", СУ, София, 06.12.2017

Множества на несъгласните. Дискусия, организирана от семинар „Диалог", София, 14.11.2017

Hristov, T. Conspiracy Theories, Definitions and Approaches, COMPACT Network Workshop, Lisbon, 27.09.2017

Hristov, T. Conspiracy Theories and Knowledge. COMPACT Network Conference, Tuebingen, 27.07.2017

Христов, Т. Символните войни между Вапцаров и Марангозов. Надмощие и приспособяване. Международна научна конференция. СУ, 24.03.2017

Христов, Т. Рационалности на управление на социалистическия град. Семинар върху книгата на Елица Станоева „София: Идеология, градоустройство и живот през социализма", СУ, 13.04.2017

Hristov, T., K. Petkova, P. Bojadzhieva. Governing Science through Democratic Institutions. CLARIN Plus Workshop "Working with Parliamentary Records", Sofia, 28.03.2017

 

Hristov, T. Trump and Populism. Panel "Lessons from Trump Election?" COMPACT Workshop, 23.03.2017, Turin, Italy


Христов, Т. Капиталистическата аскеза. Кръгла маса „Живата земя: рефлексии върху един постгалилеев обект", Редовна сесия на ИКТС „Свръхмодерни технологии, ускорение и усилване", София, 26.02.2017 г.

 

Христов, Т. Да работиш до смърт: Конкуренция и сигурност. Доклад на семинар „Маркс и актуалното", София, 21.12.2015

Христов, Т. Фиктивен капитал, фикционален капитализъм. Доклад на семинар „Как можем да проблематизираме свръхмодерния капитализъм", Институт за критически теории на свръхмодерността, 09.01.2016, София

Христов, Т. Неврастения и недоволство. Доклад на кръгла маса, посветена на творчеството на Константин Константинов, СУ „Св. Климент Охридски", 12.12.2015

Христов, Т. Нечовешкият труд. Доклад на V международна конференция „Нечовешкото", Културен център на СУ „Св. Климент Охридски", Априлци, 09.12.2015

Христов, Т. Гъвкавостта като управляемост. Доклад на семинар „Повторение и образователни модели", Семинар за хуманитаристи и Културен център на СУ „Св. Климент Охридски", 28.11.2015

Христов, Т. Социоанализа и грижа за себе си. Доклад на конференция „Социоаналитичният обрат: Бурдийо и след него", Институт за критически социални изследвания, Пловдив, 21.11.2015

Дейности

Научни проекти

 1. „Непредставените: Хетеродоксални решения на кризата на политическото представителство". Дейност по проект „Нови леви", финансирана от фондация „Роза Люксембург", осъществявана от ИКСИ и СЦ „Хаспел", ръководител
 2. „Трансформация на социалните науки в обществото, основано на знанието". Проект по програма „Млади учени" на Фонд „Научни изследвания", договор ДО 02-278 / 18.12.2008, ръководител Ивелина Иванова, период на изпълнение 2009-2012 (участник)
 3. „Нови медии – нови мобилизации". Проект по програма „Идеи" на Фонд «Научни изследвания», период на изпълнение 2009-2011 г., ръководители Орлин Спасов, Ивайло Дичев (участник)
 4. „Какво значат думите в България". Проект по програма „Идеи" на Фонд „Научни изследвания", период на изпълнение 2009-2013 г., ръководител Христо Тодоров (участник)
 5. „Противоречия на наследството". Проект по програма „Идеи" на Фонд „Научни изследвания", период на изпълнение 2009-2013 г., ръководител Миглена Николчина (участник)
 6. „Предизвикателства пред съвременната демокрация". Проект по програма „Идеи" на Фонд „Научни изследвания", период на изпълнение 2008-2012 г., ръководител Димитър Вацов (участник)
 7. Трансформации на социалните науки. Проект за двустранно сътрудничество между Института за изследване на обществата и знанието – БАН и Института за философия и социология на Полската академия на науките, период на изпълнение 2009-2011, ръководител: Ивелина Иванова (участник)
 8. Language Rich Europe. Международен проект на Британски съвет, период на изпълнение 2009-2014 (консултант)
 9. Misrepresentative Democracy: Legislative Actions against Political Misrepresentation in Post-1989 Bulgaria, изследване по проект Shaken Order: Authority and Social Trust in Post-Communist Societies, Център за академични изследвания - София, (стипендиант за 2008-2009)
 10. Скритата публичност: Картографиране на субкултурите в България. Проект на фондация "Алтера", финансиран от фонд "Култура", 2008-2009 г. (координатор)
 11. „Литература и кино – интердисциплинарни, комуникативни и образователни перспективи (ІІІ част)", финансиран от Научноизследователски сектор на СУ "св. Климент Охридски", 2009 г. (участник)
 12. „Литература и кино – интердисциплинарни, комуникативни и образователни перспективи (ІІ част)", финансиран от Научноизследователски сектор на СУ "св. Климент Охридски", 2008 г. (участник)
 13. Легитимиране на социалните неравенства в съвременното българско общество, подпроект на "Изследователски център по социални науки – устойчивост на изследванията във висшето образование", 2006 г., финансиран от Научноизследователски сектор на СУ "св. Климент Охридски", 2006 (ръководител)
 14. "Social Inequality and Why It Matters for the Economic and Democratic Development of Europe and Its Citizens: Post-Communist Central and Eastern Europe in Comparative Perspective", STREP проект по VІ РП, координиран от Оксфордския университет, договор № 028920, 2006-2008 (координатор на работната група за desk research за България)
 15. "Национални стереотипи, национална идентичност и приемане на другите: вътрешнокултурна перспектива", финансиран от Фонд "Научни изследвания" по договор ТК-НИ-1603/2006, 2006-2010, ръководител Кристина Петкова (член на работната група)
 16. "Понятия и проблеми на съвременното литературознание. Справочни и антологични издания», финансиран от Фонд "Научни изследвания" по договор ОХН 1402/2004, 2004-2006 (участник)
 17. The Sofia Academic NEXUS: `How to think about the Balkans: Culture, Region, Identities`, проект на Център за академични изследвания (стипендиант за 2002-2003)

Дипломанти и Докторанти

Докторанти:

Атанаска Маджарова, ПУ „Паисий Хилендарски", 2014-2017

Мария Делчева, СУ „Св. Климент Охридски", 2012-2015          

Богдана Паскалева, СУ „Св. Климент Охридски", 2011-2014

Други