Светослав Славов


Телефон: 032 / 261 491
Мейл: svetoslav.slavov@gfk.com
Кабинет: ул. „Костаки Пеев" 21, ет. 1, Катедра „Приложна и институционална социология"
Приемно време:

Област на научната квалификация

Приложна социология

Образование

Докторат:

1986-1989

Софийски Университет „Св. Климент Охридски"

Социология на познанието на Карл Манхайм

Доктор

     Магистратура:

1980-1984

Софийски Университет „Св. Климент Охридски"

Социология

Магистър по социология

Професионална кариера

От 2007 до момента – гл. асистент по „Количествени ии качествени методи", „Маркетингови изследвания", „Медийни изследвания", „Политически и електорални изследвания", „Интернет изследвания"  в катедра „Приложна и институционална социология"

Членства

ESOMAR

            Българска социологическа асоциация

            БАМОР

Говорими езици

Английски

Немски

Руски

Публикации

Дейности

Дипломанти и Докторанти

Други