Социални ползи от обучението в специалност "Социология и науки за човека"