Трансформиращото (се) село

 

 

Предмет на изследването са трансформациите на социалната тъкан в/на трансформиращото се съвременно българско село. Целта на изследването е да се изведат визуализации, модели и типологии на технологии на промяната в селото като се натрупа научно знание за социалните и културни процеси в него се очертаят перспективите за използване на това знание. В резултат на изследването се очаква да бъдат: изведени модели и типологии на трансформациите, описани в аналитични текстове и схеми; идентифицирани визуализации на технологии на промяна и етнографски „снимки" на културни технологии, иновативни практики и социални взаимодействия, „преоткриване" на наследства; представени, чрез фото и видеоматериали и кратки филми и текстове. В проекта е ангажиран интердисциплинарен екип, в който чрез различни подходи (антропология, социология, история, теология, философия) се настройват оптиките с цел да се видят различни аспекти, които в последствие да намерят място в една обща картина на случващото се в българското село. Изследователският ни въпрос е: Как се трансформира българското село? Ще бъдат избрани няколко  характерни случая, в които чрез образи, разкази и технологии ще се документира трансформиращото (се) село и трансформирането на социалната тъкан. Случаите се пресичат чрез „визуална археология" (социалната „памет", утаена в пространствата и материалните следи; визуален архив и интерпретация); визуална антропология (образите, продуцирани от местните и образите, конструирани от изследователите; плътно визуално описание и интерпретация); наративна етнография (гледната точка на местните се представя и чрез техните разкази и интерпретации); културни и религиозни практики, технологии и иновации – унаследени, привнесени и изобретени.

 

Ключови думи: село, трансформация, визуализация, технологии, интертелесност, културна екология