Състав на КатедратаДоц. д-р Стойка Петрова Пенкова
ръководител на Катера "Социология и науки за човека"
телефон: 032/261 396
email: tonipenkova@yahoo.com
приемно време:
кабинет: ул. "Костаки Пеев" 21, ет. 1, Катедра "Социология и науки за човека"

Проф. д.с.н. Кольо Видев Коев
Професор
телефон: 032 261 396
email: : kkoev@abv.bg, k_koev@sociology.bas.bg
приемно време:
кабинет: ул. "Костаки Пеев" 21, ет. 1, Катедра "Социология и науки за човека"

Доц. д-р Светлана Темелкова Събева
Доцент
телефон: 032 261 396
email: svetlana_sabeva@yahoo.de
приемно време:
кабинет: ул. "Костаки Пеев" 21, ет. 1, Катедра "Социология и науки за човека"

Доц. д-р Елица Куздова Димитрова
Доцент
телефон: 032 261 396
email: elitsa_kdimitrova@yahoo.com
приемно време:
кабинет: ул. "Костаки Пеев" 21, ет. 1, Катедра "Социология и науки за човека"

Доц. д-р Дарин Войнов Тенев
Доцент
телефон: 032 261 396
email: darin.tenev@gmail.com
приемно време:
кабинет: ул. "Костаки Пеев" 21, ет. 1, Катедра "Социология и науки за човека"

Доц. д-р Тодор Христов Дечев
Доцент
телефон: 032 261 396
email: : todor_hristov@gbg.bg
приемно време:
кабинет: ул. "Костаки Пеев" 21, ет. 1, Катедра "Социология и науки за човека"

Гл. ас. д-р Нина Василева Николова
Главен асистент
телефон: 032 261 396
email: nina_nikolova2003@yahoo.co.uk
приемно време:
кабинет: ул. "Костаки Пеев" 21, ет. 1, Катедра "Социология и науки за човека"

ас. д-р Деян Стилиянов Деянов
Асистент
телефон: 032 261 396
email: dsdeyanov@yahoo.com
приемно време:
кабинет: ул. "Костаки Пеев" 21, ет. 1, Катедра "Социология и науки за човека"

Гергана Димитрова
Админитративен секретар
телефон: 032 261 491
email: gyulemetovag@gmail.com
приемно време: 1 седмица: понеделник-четвъртък: 11:00 - 12:30 ч. 2 седмица: понеделник-сряда: 11:00 - 12:30 ч. петък - 11:00 - 12:30 ч.
кабинет: ул. "Костаки Пеев" 21, ет. 1, Катедра "Социология и науки за човека"