Състав на КатедратаДоц. д-р Стойка Петрова Пенкова
Ръководител на Катера "Социология и науки за човека"
телефон: 032/261 396
email: tonipenkova@yahoo.com
приемно време: 2 вторник, 12:00 - 13:30
кабинет: Катедра "Социология и науки за човека" каб. 301, Ректорат

Проф. д.с.н. Кольо Видев Коев

телефон: 032 261 396
email: kkoev@abv.bg, k_koev@sociology.bas.bg
приемно време: 2 петък, 15:00 - 16:00
кабинет: Катедра "Социология и науки за човека" каб. 301, Ректорат

Доц. д-р Светлана Темелкова Събева

телефон: 032 261 396
email: svetlana_sabeva@yahoo.de
приемно време: 1 понеделник, 13:00 - 14:00
кабинет: Катедра "Социология и науки за човека" каб. 301, Ректорат

Доц. д-р Елица Куздова Димитрова

телефон: 032 261 396
email: elitsa_kdimitrova@yahoo.com
приемно време: 1 петък, 14:00 - 15:00
кабинет: Катедра "Социология и науки за човека" каб. 301, Ректорат

Доц. д-р Дарин Войнов Тенев

телефон: 032 261 396
email: darin.tenev@gmail.com
приемно време: 2 понеделник, 13:30 - 15:00
кабинет: Катедра "Социология и науки за човека" каб. 301, Ректорат

Доц. д-р Тодор Христов Дечев

телефон: 032 261 396
email: todor_hristov@gbg.bg
приемно време: 1 понеделник, 15:00 - 16:30
кабинет: Катедра "Социология и науки за човека" каб. 301, Ректорат

Гл. ас. д-р Нина Василева Николова

телефон: 032 261 396
email: nina_nikolova2003@yahoo.co.uk
приемно време: 2 петък, 14:00 - 15:00
кабинет: Катедра "Социология и науки за човека" каб. 301, Ректорат

Ас. д-р Милена Георгиева Ташева
Научен секретар
телефон: 032 261 396
email:
приемно време:
кабинет: Катедра "Социология и науки за човека" каб. 301, Ректорат

Гергана Пирова
Админитративен секретар
телефон: 032 261 396
email: eng.gergana.pirova@gmail.com
приемно време: от понеделник до петък от 09:00 до 12:30 часа
кабинет: каб. 301, Ректорат