Информация за провеждане на научните форуми (конференции, сесии, четения и др.), с тема, програма, организатори, място и време

ФИЛОСОФСКО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ


 

Научен форум

Тема

Програма

Организатори

Място

Дата

Конференция

Сесия

Четения

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семинар

 

 

https://socialv.org/работен-семинар-5/

Катедри „Социология и науки за човека" и „Философия" -екипа на проект „‘Нямам никой, към когото да се обърна!‘

Зала "Компас" (ПУ)

07-08.06.2019

 

Семинар

 

 

https://socialv.org/работен-семинар-6/

Катедри „Социология и науки за човека" и „Философия" -екипа на проект „‘Нямам никой, към когото да се обърна!‘

Зала "Компас" (ПУ)

13-14.09.2019

Международна конференция

   

Interethnic Relations in Transylvania. From a case study to a whole perspective.

 

National Muzeal, Boblioteka Sibiuq University of Sibiu и др.

град Сибиу

17-20.10.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Конференця

 

 

Социалната уязвимост: социоаналитични измерения"

https://socialv.org/konferencia-25-26-oct-2019/

Катедри „Социология и науки за човека" и „Философия" -екипа на проект „‘Нямам никой, към когото да се обърна!‘

Зала "Компас" (ПУ

25-26.10. 2019 г

Международна научна конференция

   

Империи и имперско наследство на Балканите

 

ФИФ

град Пловдив

15-17.11.2019

Конференция

 

 

Студентски етноложки срещи 2019

https://logos.uni-plovdiv.net/documents/3275573/0/_%D0%A1%D0%95%D0%A1%202019+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0.pdf/5ab79b4b-c683-4f0f-a3f6-69ec0933bb3e

Катедра "Етнология"

Заседателна зала на ПУ

29-30.11.2019 г.

Конференция

   

Археологическо лято`2019

 

Катедра "История и археология"

Заседателна зала на ПУ

2.12.2019

   

Научни четения

Научни четения на катедра "История и археология"

 

Катедра "История и археология"

Зала "Компас" (ПУ)

16.12.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

Студентска конференция

   

Представяне на летни практики 2019г.

https://logos.uni-plovdiv.net/documents/3275573/0/%D0%95%D0%90%D0%9B%202019-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0-1.pdf/cc89abc8-2854-4577-a5bf-6cb47380a764

Катедра "Етнология"

 

17.01.2020 г.

Докторантска и студентска конференция

   

"Православие - традиция и съвременност"

 

Катедра "Теология"

 

27-28.04.2020 г.