Документи

 
 

За студенти:

  • Заявление до Декан и Ректор
  • Заявление до Декан
  • Именник
  • Уверение
  • Уверение за комисията по социално-битови въпроси
  • Индивидуален протокол
  • Заявление - декларация за стипендия и/или общежитие
  • Заявление за кандидатстване за европейски Стипендии от ПУ "Паисий Хилендарски"
  • Заявление за кандидатстване за европейски Награди от ПУ "Паисий Хилендарски"
  • Програма Еразъм

За докторанти: