« Назад

9-11.05.14

От 9 до 11 май 2014 година се проведе пътуващ катедрен семинар, във връзка с разработване на концепция за програма Културен туризъм и обсъждане на текущи проблеми на обучението на специалностите Етнология и Социална антропология. В семинара участваха и докторанти. Обсъди се обучението в докторските програми – Етнология, Социална Антропология и Науки за културата.