« Назад

25-28.10.17

125 години университетска философия

От 25 до 28 октомври 2017 г. в СУ „Св. Климент Охридски“ се проведе юбилейна конференция, посветена на годишнината от създаването на първата университетска катедра по философия през1892 г. в СУ „Св. Климент Охридски“.

На 25 октомври вечерта се проведе тържествено юбилейно честване, по време на което бяха представени университетските звена, които развиват философия в България. Проф. Райчо Пожарлиев, в характерния си находчив и остроумен стил, представи работата на катедра Философия към ФИФ на Пловдивския университет, която се отличава сред останалите академични звена със своята осъзната ориентация към практиката и нуждите на образованието по философия и гражданското образование в средното училище и с акцент върху интердисциплинарното хуманитарно образование.

Гл. ас д-р Евелина Варджийска участва в конференцията с презентация на тема „Философско образование и философска култура“, в която се изследва евристичния потенциал на понятието за диагностициране на проблеми и за целеполагане на философското образование. Предложен бе пръв опит за щрихиране на една възможна представа за философска култура, разбирана като единство от знания, умения, нагласи и ценности.