« Назад

23-25.11.2018

Съвет по туризъм – Пловдив обявява свободни позиции за доброволци, които желаят да станат част от десетото юбилейно издание на Фестивал „Дефиле на младото вино“.  

Тази година събитието ще се проведе на 23, 24 и 25 ноември.

Възможността е подходяща за студенти с хуманитарна и културологична насоченост, студенти от специалности свързани с технология на виното и храната, туризъм, комуникации, фотография, както и хора с интерес в областта на културния и винен туризъм. 

Желаещите да се включат могат да кандидатстват в следните области:

Аниматори            

Кандидатите ще са заети почасово в периода 23, 24 и 25 ноември и ще оказват съдействие на винопроизводителите и производители на храна – участници във Фестивала, при настаняване, брандиране на локациите и други дейности свързани с представянето на продукцията на фирмите.           

Асистент–координатори

Кандидатите ще бъдат ангажирани в организацията на събитието в различните локации от програмата, почасово в периода 23, 24 и 25 ноември.       

Фото и видео документиране

Кандидатите трябва да разполагат със собствена техника и ще бъдат заети отново частично в периода 23, 24 и 25 ноември.

Всички доброволци трябва да имат възможност за пребиваване в Пловдив в посочения период.  Те ще получат сертификат за извършен доброволен труд в края на програмата.

От кандидатите се изисква да изпратят кратко описание за себе си и интересите си, както и снимка на e-mail: info@wineshowplovdiv.events , като посочат за коя от гореописаните позиции кандидатстват. Срокът за това е до 10 ноември 2018 г. Всички одобрени доброволци ще преминат обучение в рамките на 1 ден.    

Подробна информация за възможността можете да откриете на сайта на Съвет по туризъм –  Пловдив: www.tourismplovdiv.org , на официалния сайт на събитието: http://wineshowplovdiv.events/   и на нашата Фейсбук страница: Фестивал „Дефиле на младото вино“ / Yong Wine Festival.