« Назад

17.11.2018

Екипът на проекта  "'Нямам никой, към когото да се обърна!' – социоаналитични измерения на уязвимостта" в диалог с Академична ризома "Критика и хуманизъм" ще проведе конференция на тема "Социоанализа на самонаследяването като проблематика".

Тя ще се проведе на 17 ноември 2018 г. от 9 и 30 ч. в зала "Компас" на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", ул. "Цар Асен" № 24, гр.Пловдив.

От 14 ч. в същата зала ще бъде премиерата на бр. 1/2018 г. на тема "Социоанализа на самонаследяването" (така че срещата ни ще бъде "междинна равносметка").