« Назад

17.03.17

ХХІ Национална ученическа философска конференция „Човек – свят“

На 17 март 2017 г. в гр. Бургас се събраха 75 деца от училища в 16 области на страната. В три възрастови групи участниците представиха своите творчески проекти – приказки с неочакван край, презентации и есета по предварително зададени философски теми. Като представител на Пловдивския университет „П. Хилендарски“ гл. ас. д-р Евелина Варджийска участва в журито, което оценяваше постиженията на учениците от 9 и 10 клас. Събитието предостави разнообразни възможности за неформално общуване с участващите  ученици и учители по философия, както и за представяне на възможностите за следване и продължаваща професионална квалификация, осигурявани от звена на университета.

 

 

Защо философия? И защо - в Пловдив?

На 16 март 2017 г. гл. ас. д-р Евелина Варджийска участва с презентация в информационна среща с около 80 ученика от 9 до 11 клас от четири средни училища в гр. Бургас. Представени бяха всички специалности от ФИФ  като беше подчертан техният интердисциплинарен характер, връзката им с науката и практиката и възможностите за професионална реализация на завършилите. Не бяха пропуснати и предимствата на Пловдивския университет като образователна институция и на гр. Пловдив като живо средище, в което се ражда нова младежка култура.  Бяха раздадени информационни материали за специалностите от ФИФ и за възможностите за допълнителна квалификация на присъстващите учители. Д-р Варджийска отговори на многобройните въпроси на ученици, както по време на презентацията, така и в неформален разговор след събитието.