« Назад

16.09.15


Съобщение до средствата за масова информация

Покана за пресконференция на 16.09.2015 г. във връзка с новата магистърска програма „Културен мениджмънт” в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” от есента на 2015 г.

 

Изборът на Пловдив за Европейска столица на културата през 2019 г. даде тласък за създаване на нова специалност в областта на културата и творческите индустрии.

Във връзка със създаването на магистърска програма „Културен мениджмънт“ на Философско-историческия факултет в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“,  на 16 септември 2015 г., сряда, от 10.30 часа в зала „Компас” на университета ще се проведе пресконференция.

На тази пресконференция доц. д-р Красимира Кръстанова – Декан на Философско-историческия факултет в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, представители на фондация „Пловдив 2019” ще дадат информация за теоретичните и практическите акценти на програмата и перспективите за нейното развитие, както и за стажовете на бъдещите студенти, свързани с проектите за Пловдив – Европейска столица на културата 2019 година. Перспективите за развитие на  новата магистърска програма ще представи заместник ректорът на Пловдивския университет проф. д-р Невена Милева. Заместник областният управител г-н Владимир Маринов ще аргументира подкрепата на своята институция за магистърската програма и възможностите за сътрудничество с университета.

За повече информация:

Доц. д-р Красимира Кръстанова

Декан

Философско-исторически факултет

Пловдивски университет

ул. Цар Асен № 24

Пловдив 4000

e-mail: krkrastanova@uni-plovdiv.net