« Назад

15.07.2018

Възможности за финансиране на изследователска дейност и стипендианство.

Стипендии на Фондация Canon и условия за кандидатстване - срок 15 септември 2018

Стипендиантска програма на Йозеф Тишнър - срок 15 август 2018