« Назад

09-10.11.17

Катедра „Тeoлогия“ към Философско-исторически факултет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ има удоволствието да ви покани на

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

на тема:

„СЪВРЕМЕННАТА СВЯТОСТ:

ИСТОРИЯ, ОБРАЗИ, СИМВОЛИ, ПРАКТИКИ“

ПРОГРАМА

Светостта легитимира определени модели на поведение (морален и социален план), светостта се изписва в образи (християнското изкуство), намира израз в литургичните практики (практическо измерение). В антропологичен план идеята за светостта прониква отвъд идеята за пола; тя задава насоките за единството, разкрива по особен начин битието на духовния свят в сетивния (трансцендентен план).

          Тематичното разпределение на докладите се осъществява в следните секции:

 • Секция „История на светостта“: историческият развой във формирането на националната почит към определен светец.
 • Секция „Образи на светостта“: съвременни образи на светостта (19 – 20 в.).
 • Секция „Символи на светостта“: икони, храмове, манастири и др.
 • Секция „Практики на светостта“: химнография; сформирали се съвременни литургични или национални практики в честването на паметта на определени светци.
 • Секция „Философски и антропологични аспекти на светостта“.
 • Koнференцията ще се проведе на 9 и 10 ноември 2017 г. в зала "Съединение", пл. Съединение 1, Регионален Исторически Музей
 • Начален час: 10.00 ч.
 • Представяне на докладите: до 15 минути по предварително заявена тема.

За мултимедийно представяне е неhttps://logos.uni-plovdiv.net/en/news?p_p_id=33&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&_33_struts_action=%2Fblogs%2Fedit_entry&_33_redirect=https%3A%2F%2Flogos.uni-plovdiv.net%2Fen%2Fnews%2F-%2Fblogs%2F09-10-11-17&_33_backURL=https%3A%2F%2Flogos.uni-plovdiv.net%2Fen%2Fnews%2F-%2Fblogs%2F09-10-11-17&_33_entryId=3514826обходима предварителна заявка.

ПРЕДВИЖДА СЕ НАЙ-ДОБРИТЕ ДОКЛАДИ ДА БЪДАТ ПУБЛИКУВАНИ В СБОРНИК.

 • Такса правоучастие: за български автори: 60 лв., за докторанти – 30 лв.

                                         за чуждестранни автори: 30 €.

Таксата може да бъде платена по банков път или при пристигане на място.

Банкова сметка в лева: ПУ „Паисий Хилендарски“ BIC код UNCRBGSF

IBDN BG33UNCR75273154632000          евро: BG68UNCR75273454632000

 • Разходите по настаняването/пребиваването на участниците са за сметка на изпращащата страна.
 • Заявки за участие може да се изпращат до 31.08.2017 г. на е-mail: theol.konferenz2017@abv.bg,     чрез попълване на придружаващата заявка за участие.
 • Телефон за контакти: 0883201555.

Информация за заявка и техническо изискване към докладите.