« Назад

11.08.17

Исторически музей- Батак обявява свободно работно място за длъжността УРЕДНИК, шифър по НКПД 2621 6004.

Документите се подават в администрацията на Исторически музей- Батак всеки работен ден от 9.30 до 12.00 часа.
Срок за подаване на документите – 17:00 часа на 11.08.2017 година.
Събеседване с кандидатите ще се проведе след изтичане на посочения срок, по реда на подадените документи, в администрацията на Исторически музей- Батак. Допълнителна информация: 03553 23 39.

Допълнителна информация за изисвания и необходими документи.