Разписание, редовно обучение – 2019-2020


Първи семестър 30.ІX.2019 – 18.І.2020

 

Образователно-квалификационна степен "Бакалавър"

На вниманието на всички студенти от Философско-историческия факултет - моля да следите  за промени в учебните разписания

 

Лекциите и упражненията  при доц. Димчо Чешмеджиев ще стартират след 07.10!!!

За Философия 1, СА 1, Етнология 1, Културен туризъм  - Английски език, при ас. Вивиян Арабян: понеделник 13,30-15,00 в с.з. 235-ФМИ в Нова сграда и сряда 13,30-15,00 в с.з.116-ПФ в Нова сграда, бул. "България" 236.

На 09.10.2019 година по дисциплината Българска етнология за специалности Археология, Български език и история, Документалистика и архивистика,  Етнология, История, История и чужд език и Културен туризъм ще бъдат в Етнографски музей-Пловдив, в часовия диапазон, заложен в учебния разпис от 13,30 до 15,40 часа.

 

За 2 курс спец. Философия, ГОЧЕ, БЕГО и 1 курс спец.СНЧ - на 10.10.2019 година, поради заболяване на преподавателя се отменят лекциите при доц. Ина Димитрова по Етика. Следващите Ви лекции са 24.10.2019, като пропуснатите занятия ще бъдат взети допълнително.
 

За специалност ИЧЕ - 1 курс - Практическият английски при хон.ас. М.Стоенчева ще се проведе в 516 с.з., а не в предварително обявената 301.

 

На вниманието на 1 курс "Археология" и 2 курс "История" - часовете по "Митология" ще се проведат на следните дати - 19.10., 26.10., 2.11. от 9 до 16,30 в 14 с.з.

 

На вниманието на 1 курс "Археология" и 1 курс "История" - упражненията по "История на Стария свят" ще се провеждат в понеделник от 10,30-12,00 ч. в 1 езиков кабинет.

 

На вниманието на 1 курс "История и чужд език" и 1 курс "Български език и история" - упражненията по "История на Стария свят" ще се провеждат в четвъртък от 13,30-15,00 ч. в 22 с.з.

 

На вниманието на 1 курс "История и културно наследство" - лекциите по ИД-1 (Българска етнология) при доц. Кръстанова, ще се провеждат всяка сряда от 13.30-15,40 ч. в 10 ауд.

 

На вниманието на студенти II курс - СНЧ - на 12.10 от 9:30-13:30часа-Класически качествени методи в 20с.з. и от 13:30-16:30часа-Количествени методи в 20с.з. при доц д-р Ел. Димитрова и 26.10 от 9:30-13:30часа-Класически качествени методи в 52с.з. и от 13:30-16:30часа-Количествени методи в 52с.з. при доц д-р Ел. Димитрова

Редовно обучениe

Задочно обучение

АОНСУ  на адрес: бул. „Санкт Петербург" 63                  

 

Академичен календар за учебната 2019/2020 учебна година

Академичен календар за учебната 2018/2019 учебна година

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЗАЛИ в ПУ "Паисий Хилендарски"

Заповед на Ректора на ПУ, с утвърден график на учебния процес за учебната 2018/19

Заповед на Ректора на ПУ, с утвърден график на учебния процес за учебната 2017/18