Деканско ръководстводоц. д-р Красимира Кръстанова
Декан на ФИФ
телефон: 032 / 261 433
email: krkrastanova@uni-plovdiv.bg
приемно време: Понеделник от 12:00 до 13:30 ч.
кабинет: ул. "Цар Асен" №24, ет. 3, каб. 304

доц. д-р Симеон Кацаров
Зам.-декан на ФИФ
телефон: 032 / 261 433
email: simo_st@uni-plovdiv.bg
приемно време: Сряда от 10.30 до 12.00 ч.
кабинет: ул. "Цар Асен" №24, ет. 3, каб. 304

доц. д-р Стойка Пенкова
Зам.-декан на ФИФ
телефон: 032 / 261 433
email: penkova@uni-plovdiv.bg
приемно време: втори понеделник от 12.00 до 13.30 ч.
кабинет: ул. "Цар Асен" №24, ет. 3, каб. 304

Десислава Димитрова
Административен сътрудник на ФИФ
телефон: 032 / 261 433
email: desislavadimitrova@uni-plovdiv.bg
приемно време:
кабинет: ул. "Цар Асен" №24, ет. 3, каб. 304

Кремена Цанкова
Секретар на ФИФ
телефон: 032/261 433
email: krem_che@uni-plovdiv.bg
приемно време: Всеки ден 10.00 - 12.00 часа
кабинет: ул. "Цар Асен" №24, ет. 3, каб. 304