Документи за кандидатстване се приемат от 09.09.2017 до 26.09.2017 в стая 206 на Ректората на Пловдивския университет при инспектор Нели Чиликова, тел. 032/261-358, chilikova@uni-plovdiv.bg. За магистърските програми, обучението по които се провежда във филиалa на университета в гр. Кърджали, документи се подават в съответния учебен отдел.