Сътрудничеството между ФИФ и Университетът за приложни науки в Мюнстер имат дългогодишно сътрудничество в изследвания, студентски и преподавателски обмен. Можете да се запознаете с бакалавърската програма по Социална работа и възможностите за еразъм обмен на

https://www.fh-muenster.de/sw/downloads/internationales/Info_BA_SozArb_Internetseite_English.pdf

 

Презентация от лекцията по Еразъм + на Оливие Живр, 18 юни 2018

Презентация от лекцията по Еразъм + на Саня Лончар