Списък на Общо събрание

 1. професор д-р Запрян Козлуджов
 2. професор дфн Албена Хранова
 3. професор дфн Инна Пелева
 4. професор дин Иван Тютюнджиев
 5. професор дин Камен Гаренов
 6. професор дсн Кольо Коев
 7. професор дин Людмил Спасов
 8. професор дфн Мирена Славова
 9. професор дфн Огнян Сапарев
 10. професор д-р Иван Чалъков  
 11. професор д-р Райчо Пожарлиев
 12. доцент д-р Апостол Делипапазов
 13. доцент д-р Мария Шнитер
 14. доцент д-р Андрей Райчев
 15. доцент д-р Антоанета Дончева
 16. доцент д-р Бойко Белегов
 17. доцент д-р Валентин Петрусенко       
 18. доцент д-р Велин Станев
 19. доцент д-р Георги Митрев
 20. доцент д-р Дарин Тенев
 21. доцент д-р Димо Чешмеджиев
 22. доцент д-р Добринка Парушева
 23. доцент д-р Елена Арнаудова
 24. доцент д-р Елица Димтирова
 25. доцент д-р Иво Христов
 26. доцент д-р Илка Петкова
 27. доцент д-р Ина Димитрова
 28. доцент д-р Красимира Кръстанова
 29. доцент д-р Меглена Златкова
 30. доцент д-р Мирослава Радева
 31. доцент д-р Олга Симова
 32. доцент д-р Румяна Комсалова
 33. доцент д-р Светлана Събева
 34. доцент д-р Сийка Ковачева
 35. доцент. д-р Симеон Кацаров
 36. доцент д-р Стойка Пенкова
 37. доцент д-р Стоян Попов
 38. доцент д-р Стоян Чиликов
 39. доцент д-р Тодор Радев
 40. доцент Тодор Христов
 41. гл. ас. д-р Борислава Петкова
 42. гл. ас. д-р Валентин Аспарухов
 43. гл. ас. д-р Евелина Иванова-Варджийска
 44. гл. ас. д-р Ивелина Николова
 45. гл. ас. д-р Маргаритка Загарова
 46. гл. ас. д-р Мария Петрова
 47. гл. ас. д-р Мина Маринова
 48. гл. ас. д-р Нина Николова
 49. гл. ас. д-р Пламен Славов
 50. гл. ас. д-р Светослав Славов
 51. гл. ас. д-р Стоян Антонов
 52. гл. ас. д-р Тихомир Митев
 53. ас.  д-р Деян Деянов
 54. ас. д-р Адриана Любенова
 55. ас. д-р Божидар Драганов
 56. ас. д-р Ева Ковачева
 57. ас. д-р Елица Стоилова
 58. ас. д-р Мартина Минева
 59. ас. д-р Станислав Боянов
 60. ас.  Ваня Узунова
 61. ас.  Донка Кескинова
 62. ас.  Тодор Петков
 63. докторант Анелия Манова
 64. докторант Гергана Цонева
 65. докторант Димитър Панчев
 66. докторант Ерхан Ахмедов
 67. докторант Зорница Чакмакова
 68. докторант Мария Славчева
 69. докторант Пламен Нанов
 70. докторант Светослава Манчева
 71. докторант Стефана Минчева
 72. докторант Такухи Тавитян
 73. докторант Тотка Григорова
 74. Десислава Димитрова - секретар ФИФ
 75. Валентина Атанасова - историк
 76. Гергана Гюлеметова - секретар
 77. Кремена Цанкова - секретар
 78. Недялка Чиликова - инспектор
 79. Боян Костов - администратор
 80. Румяна Генова (студент, ІIк. Философия)
 81. Виктория Петрова (студент, ІІІк. СПИИ)
 82. Кристиян Лъсков (студент, IVк. История)
 83. Ива Койчева (студент, ІVк. Етнология)
 84. Йоана Петкова (студент, Ік. Социална антропология)
 85. Константин Кабуров (студент, IVк. СНЧ)
 86. Галина Тодорова (студент, IIIк. Теология)
 87. Радост Добрева (студент, ІIк. История)
 88. Нико Русев (студент, Ік. Археология)