Обучение с платформата Liferay

На 21 .11.2103 г. в 38 семинарна зала гл. ас. д-р Атанас Терзийски от CardLab проведе обучение за работа в webbrowser и платформа Liferay на преподавателите и административните сътрудници на ФИФ.