Нина Николова


Телефон: 032/261 396
Мейл: "nina_nikolova2003@yahoo.co.uk"
Кабинет: ул. „Костаки Пеев" 21, ет. 1, Катедра "Социология и науки за човека"
Приемно време:

Област на научната квалификация

Социология

Образование

Област на научната квалификация:

                Социология

Образование:

 

 

     Докторат:

Доктор – Институт по социология, БАН, 2000 г.

     Магистратура:

1991 – магистър по социология

СУ „Св. Кл. Охридски", Философски факултет, спец. Социология

Професионална кариера

 

       Академични длъжности:

 

От 2000 г. и понастоящем гл. асистент в ПУ „Паисий Хилендарски", катедра „Социология и науки за човека"

Членства


 

 

1.            Член на Институт за критически социални изследвания

2.            Член на фондация „Критика и хуманизъм 2008"

3.            Член на БСА

 

Говорими езици

български – роден

немски, руски

Публикации

Учебници, учебни помагала

„Човекът-вълк – Фауст – Грьонуй. Съблазънта като властова стратегия: произвеждане на субекти на желанието" – доклад на третата среща на семинара „Съблазняването" (върху Фройд, „Човекът-вълк"), 30.11.2017, Ректорат, СУ, Библиотека Филологии

Статии:

Николова, Н. 2015. Санитарната култура: тоалетни предизвикателства. Социологически проблеми, 1-2.Николова, Н., Н. Големанов. 2014. Дикое тело и спорт. К одной исторической социологии спорта. Тамбовский государственныйуниверситет имени Г.Р. Державина.

Димитрова, Сн., Николова, Н. 2013. За обикновените хора и невидимите съществувания. В: Обикновени хора. Приноси към историята. Благоевград: Университетско издателство „Неофит Рилски".

Николова, Н. 2013. На „ти" с Кольо Коев. В: Чужденецът и всекидневието. Сборник, посветен на 60-годишнината на Кольо Коев. София: Нов български университет; Институт за критически социални изследвания.

Николова, Н. 2012. Да правим Европа, танцувайки. В: Култура, бр. 42.

Николова, Н. 2011. Материалността на афективните спомени. В: Социологически проблеми, специален брой.

Николова, Н. 2011. Частно пространство при социализма? В: Социологически проблеми, 3-4.

Николова, Н. 2010. Бентовете на времето. В: Социологически проблеми, 3-4.

Преводи:

 

Блуменберг, Х. 2014. Парадигми към една метафорология.  София: ИК – КХ Критика и Хуманизъм (под печат).

Фройд, З. 2010. Човекът-плъх. Бележки относно един случай на натраплива невроза. София: ИК – КХ Критика и Хуманизъм; Стигмати (съвместно със Светла Маринова).

Луман, Н. 2008. Въведение в системната теория. София: ИК – КХ Критика и Хуманизъм (съвместно с Марина Лякова).

 

Научни редакции:

Фройд, З. 2013. Тотем и табу. Сходства в психичния живот на диваците и невротиците. София: ИК – КХ Критика и Хуманизъм; Стигмати.

Фройд, З. 2013. Човекът-вълк. Из историята на една инфантилна невроза. София: ИК – КХ Критика и Хуманизъм; Стигмати.

Фройд, З. 2012. Председателят Шребер. Психоаналитични бележки върху един автобиографично описан случай на параноя. София: ИК – КХ Критика и Хуманизъм; Стигмати

Фройд, З. 2011. Малкият Ханс. Анализа на фобията на едно петгодишно момче. София: ИК – КХ Критика и Хуманизъм; Стигмати.

Фройд, З. 2010. Човекът-плъх. Бележки относно един случай на натраплива невроза. София: ИК – КХ Критика и Хуманизъм; Стигмати (съвместно със Светла Маринова).

Участие В научни форуми

Някои социоАНАЛитични предизвикателства (по темата за олфакторното сетиво). Социологически проблеми, 2017: 1-2 (под печат).

Някои социоАНАЛитични предизвикателства (по темата за олфакторното сетиво) – доклад на Научна конференция на тема  „Праксеологическият обрат: от етнометодология към социоанализа", Пловдив, 26-27 ноември 2016.Homo Hapticus: една критика на усилването – доклад на Международна научна конференция „Усиленият човек: що е човекът?", София, Френски институт в България, 10.06.2014

Санитарната култура: тоалетни предизвикателства – доклад на Научна конференция  „Противоречията на наследството", Пловдив, 7-9.03.2014

Частното пространство при социализма.    Международна научна конференция „Субективация и идеологическа интерпелация" І, организирана от ИКСИ. София, 29 май 2011 г.

Homo Hapticus: една критика на усилването. В рамките на Международна научна конференция „Усиленият човек: що е човекът?", София, Френски институт в България, 10.06.2014

Санитарната култура: тоалетни предизвикателства. В рамките на научна конференция  „Противоречията на наследството", Пловдив, 7-9.03.20142001.

 

Дейности

Научни проекти

„Противоречията на наследството (стратегии за виртуален музей на социализма)", „Идеи", ФНИ, МОН, 2010-2013. Участник

„Кризи на национална идентичност: ресурси на микро-историята като изследователска, етическа и гражданска парадигма", ФНИ, МОН, 2009-2012. Участник

Дипломанти и Докторанти

Други

Съорганизатор на междууниверситетски семинари за гражданско образование по история с международно участие (в рамките на националния проект„Кризи на национална идентичност: ресурси на микро-историята като изследователска, етическа и гражданска парадигма", ФНИ, МОН, 2009-2012):

               

1.            12-13 май 2010 г., Благоевград

2.            14-16 октомври 2010 г., Благоевград

Седмичните кинопрегледи – упълномощеното тяло на вожда. Студентски семинар „Политики на историята на 21-ви век", в рамките на цикъл лекции на тема „Социализъм и политики на всекидневи-ето: киното и театъра на 60-те и 80-те", 22 май 2009 г., Благоевград

Програма за гражданско образование по история. Междууниверситетски семинар за гражданско образование по история, 12-13 май 2010 г., Благоевград

Интервюта:

 

„Господи, дай ми настоящето, без да бъда погълнат от него"

Снежана Димитрова и Нина Николова в разговор с Веселин Бранев. В: Свидетелство и архив: контексти на микроисторията, Социологически проблеми, 3-4, 2010, стр. 190-208.

„Отсъстващите бащи"

Снежана Димитрова и Нина Николова в разговор с Ясна Котеска,  в: Свидетелство и Архив между микроистория и социология, Специален брой на Социологически проблеми, 2011, стр.268-286.

"Tова, което ми помогна, е смелостта да си помисля нещо, което по онова време човек не можеше да си помисли"

Интервю на Нина Николова, Снежана Димитрова и Диана Велева с Атанас Киряков, в: в: Свидетелство и Архив между микроистория и социология, Специален брой на Социологически проблеми, 2011, стр. 326-339.

„Цензурата възпираше една от най-важните функции на киното – да преразказва съвремието с тревога, тъга, упрек..."

Интервю на Снежана Димитрова и Нина Николова с Веселин Бранев, в: Свидетелство и Архив между микроистория и социология, Специален брой на Социологически проблеми, 2011, стр. 340-348.

„Докато четях материалите по процеса на Трайчо Костов, бях изпълнена с ярост, но когато правех самия филм, имаше само печал. Струва ми се, че е по-мъдро, ако овладееш гнева. Понякога си толкова потресен, че емоциите сякаш замлъкват"

Интервю на Нина Николова, Снежана Димитрова и Диана Велева с Малина Петрова, в: Свидетелство и Архив между микроистория и социология, Специален брой на Социологически проблеми, 2011, стр. 349-358.