30.11.2020

Кръгла маса на тема: „Тодор Каблешков в паметта на поколенията"
Read More About 30.11.2020 »

30.09.2020

„Студентски практики – Фаза 2”
Read More About 30.09.2020 »

30.09.2020

Срок за мобилности до 30.09.2021
Read More About 30.09.2020 »

23.08.2020

Онлайн курсове в университет Храдец Кралове
Read More About 23.08.2020 »

15.07.2020

Публична защита
Read More About 15.07.2020 »

10.07.2020

„Студентски практики – Фаза 2”
Read More About 10.07.2020 »

08.07.2020

Заявление за явяване на ДИ и ЗДР през м.юли 2020
Read More About 08.07.2020 »

06.07.2020

Кръгла маса "Живи наследства в града"
Read More About 06.07.2020 »

23-26.06.2020

VIII Международна конференция на младите учени
Read More About 23-26.06.2020 »

12.06.2020

Изложба "Градът на Балканите..."
Read More About 12.06.2020 »

10.06.2020

Разрешаване на мобилности и задгранични командировки
Read More About 10.06.2020 »

08-09.06.2020

Получаване на дипломи
Read More About 08-09.06.2020 »

31.05.2020

Националната стипендиантска програма „За жените в науката“ ’Oréal-ЮНЕСКО
Read More About 31.05.2020 »

14.05.-13.07.2020

Правила за достъп в сградата на ПУ
Read More About 14.05.-13.07.2020 »

14.05.-14.06.2020

Подаване на документи за преобявени конкурси за докторанти
Read More About 14.05.-14.06.2020 »

19.05.-02.06.2020

Онлайн обучение чрез платформата Teams.
Read More About 19.05.-02.06.2020 »

13.05.2020

УДЪЛЖАВАНЕ на временното прекратяване на присъствени учебни занятия
Read More About 13.05.2020 »

08.05.2020

Заповед във връзка с организацията на учебния процес
Read More About 08.05.2020 »

19.05.2020

Академични обмени в Африка
Read More About 19.05.2020 »

16-17.05.2020

XVI НАЦИОНАЛНИ СТУДЕНТСКИ НАУЧНИ ЧЕТЕНИЯ
Read More About 16-17.05.2020 »
Showing 1 - 20 of 705 results.
Items per Page 20
of 36