Страници с маркер студентски дейности .

28.05.2018

Представяне на стихосбирка "Сънища"
Read More About 28.05.2018 »

23-27.04.2018

Извънредна изпитна сесия на ФИФ
Read More About 23-27.04.2018 »

18.12.2017

"Витгенщайн и философията върху "грапавата земя"- Философски семинар
Read More About 18.12.2017 »

27.11.17

Дискусия “Какво означава за мен демокрацията?”
Read More About 27.11.17 »

22.11.17

Европейска доброволческа служба - нови умения и приятелства
Read More About 22.11.17 »

12.10.17

Втора селекционна процедура по програма Еразъм+ 2017-2018
Read More About 12.10.17 »

22.05.17

Информационна среща Студентски пракити
Read More About 22.05.17 »

12-13.05.17

Възможни и невъзможни терени на етнологията/ антропологията
Read More About 12-13.05.17 »

15.05.17

Селективен аборт и биополитика в България
Read More About 15.05.17 »

16.05.17

Проблемът за универсалиите в аналитичната метафизика: теория на тропите
Read More About 16.05.17 »

10.05.17

Ден на етнологията и антропологията
Read More About 10.05.17 »

10.05.17

ДЕН НА КАРИЕРАТА
Read More About 10.05.17 »

17.03.-30.04.17

Kонкурс за есе за ученици от 12 клас в три обществено значими области
Read More About 17.03.-30.04.17 »

27.02.17

Нова обща програма на Философски семинар
Read More About 27.02.17 »

04.01.17

Дейности на катедрата по Телогия с лишените от свобода
Read More About 04.01.17 »

16.01.17

Дискусия на тема Компетентности за демократично гражданство
Read More About 16.01.17 »

19.12.16

"Понятието опит при Кант и Гадамер" и "Разбиране, предразсъдъци, херменевти
Read More About 19.12.16 »

23.11.16

Студентска научна конференция на тема „Езикът на омразата..."
Read More About 23.11.16 »

17.11.2016

Първокурсник от специалност Етнология е Директор на Дирекция АКРРДС за ден
Read More About 17.11.2016 »

22.11.16

проф. д-р Христо Тодоров „Разбиране и образователен идеал”
Read More About 22.11.16 »
Показване на 1 - 20 от 97 резултата.
Елементи на страница 20
от 5