Entries with tag конференция .

02.-04.12.2020

Международна интердисциплинарна конференция за студенти и докторанти
Read More About 02.-04.12.2020 »

16-17.05.2020

XVI НАЦИОНАЛНИ СТУДЕНТСКИ НАУЧНИ ЧЕТЕНИЯ
Read More About 16-17.05.2020 »

25-26.10.2019

Конференция „Социалната уязвимост: социоаналитични измерения“
Read More About 25-26.10.2019 »

20-22.06.2019

Международна конференция „Физика и теология – вчера и днес“
Read More About 20-22.06.2019 »

01.06.2019

Научна конференция на тема „Кръстопътят. Контакти и взаимодействия в култур
Read More About 01.06.2019 »

26-27.10.2018

Научна сесия ВСЕКИДНЕВИЕТО среща ТЕОРИЯТА
Read More About 26-27.10.2018 »

2-3.11.2018

„Дни на науката 2018”
Read More About 2-3.11.2018 »

26.10.2018

Представяне на съчинения Аристотел ЗА ДУШАТА
Read More About 26.10.2018 »

17-18.09.2018

Конференция „Съхранение, опазване и популяризиране на културното наследство
Read More About 17-18.09.2018 »

18-19.05.2018

Конференция "Градска култура на Балканите"
Read More About 18-19.05.2018 »

11.05.2018

Икономически и социални аспекти на културното наследство
Read More About 11.05.2018 »

16.04.18

Да се проблематизира практическото (премиери и репортажи)
Read More About 16.04.18 »

20.04.2018

Jean Monnet conference on "Excellence in EU Studies"
Read More About 20.04.2018 »

09-10.11.17

Конференция "Съвременната святост: история, образи, символи, практики"
Read More About 09-10.11.17 »

27.10.17

Научна сесия „Дни на науката 2017” на СУБ-Пловдив
Read More About 27.10.17 »

19.09.2017

Форум на тема: БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - 10 ГОДИНИ ПО-КЪСНО
Read More About 19.09.2017 »

01.09.-02.10.17

„Образование и наука –за личностно и обществено развитие”
Read More About 01.09.-02.10.17 »

29.09-01.10.17

Международни Царшишманови дни
Read More About 29.09-01.10.17 »

10.05.17

Конференция "Православие - традиции и съвременност"
Read More About 10.05.17 »
Showing 19 results.
Items per Page 20
of 1