Entries with tag конференции .

02.-04.12.2020

Международна интердисциплинарна конференция за студенти и докторанти
Read More About 02.-04.12.2020 »

30.11.2020

Кръгла маса на тема: „Тодор Каблешков в паметта на поколенията"
Read More About 30.11.2020 »

16-17.05.2020

XVI НАЦИОНАЛНИ СТУДЕНТСКИ НАУЧНИ ЧЕТЕНИЯ
Read More About 16-17.05.2020 »

23-26.06.2020

VIII Международна конференция на младите учени
Read More About 23-26.06.2020 »

15-16.11.2019

Научна конференция в чест на 70-та годишнина на проф. Спасов
Read More About 15-16.11.2019 »

22.07.2019

Конференция Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век
Read More About 22.07.2019 »

01.06.2019

Научна конференция на тема „Кръстопътят. Контакти и взаимодействия в култур
Read More About 01.06.2019 »

15.04.2019

Международна студентско-докторантска научна конференция
Read More About 15.04.2019 »

21-21.11.2018

Конференция "ASEM Образование в дигитален свят..."
Read More About 21-21.11.2018 »

17.11.2018

Конференция "Социоанализа на самонаследяването като проблематика"
Read More About 17.11.2018 »

30.10.2018

Конференция "Сензорна етнография на града"
Read More About 30.10.2018 »

11.05.2018

Икономически и социални аспекти на културното наследство
Read More About 11.05.2018 »

09.05.2018

КРЪГЛА МАСА
Read More About 09.05.2018 »

20.04.2018

Национална кръгла маса на тема „Бихме ли спасили някого днес?“
Read More About 20.04.2018 »

20.04.2018

Jean Monnet conference on "Excellence in EU Studies"
Read More About 20.04.2018 »

14.03-27.03.2018

Публични лекции БСА
Read More About 14.03-27.03.2018 »

09-10.11.17

Конференция "Съвременната святост: история, образи, символи, практики"
Read More About 09-10.11.17 »

25-28.10.17

125 години университетска философия
Read More About 25-28.10.17 »

24.10.2017

КАРИЕРА ЗА НОВА ЕRА
Read More About 24.10.2017 »

08.09.2017

Конкурс за най-добри публикации, популяризиращи историята на Полша
Read More About 08.09.2017 »
Showing 1 - 20 of 41 results.
Items per Page 20
of 3