16-17.11.2018

"Локус и универсум – 20 години по-късно. Фолклористиката, етнологията и ант
Read More About 16-17.11.2018 »

15-17.11.2018

Международна научна конференция "Религия и образование"
Read More About 15-17.11.2018 »

17.11.2018

Конференция "Социоанализа на самонаследяването като проблематика"
Read More About 17.11.2018 »

15.11.2018

Публична лекция на Н. Пр. Лино Бианко
Read More About 15.11.2018 »

05-15.11.2018

Конкурсна сесия за Млади учени и Постдокторанти
Read More About 05-15.11.2018 »

14.11.2018

Специална лекция за фотографията и откриване на изложба с Роджър Балън
Read More About 14.11.2018 »

05.11-05.12.2018

На вниманието на заинтересовани студенти: Бъди доброволец по време на излож
Read More About 05.11-05.12.2018 »

2-3.11.2018

„Дни на науката 2018”
Read More About 2-3.11.2018 »

01.11.2018

Ден на народните будители
Read More About 01.11.2018 »

30.10.2018

Конференция "Сензорна етнография на града"
Read More About 30.10.2018 »

28.10.2018

Преакселераторска програма на Cleantech Bulgaria, Inno Energy и ZaraLab
Read More About 28.10.2018 »

26-27.10.2018

Научна сесия ВСЕКИДНЕВИЕТО среща ТЕОРИЯТА
Read More About 26-27.10.2018 »

26.10.2018

Представяне на съчинения Аристотел ЗА ДУШАТА
Read More About 26.10.2018 »

22.10.2018

Първа селекционна процедура по програма Еразъм+ 2018-2019
Read More About 22.10.2018 »

22.10.2018

"Историческа традиция и съвременни реалии на православното подвижничество и
Read More About 22.10.2018 »

18-19.10.2018

Мониторинг на тема: „2018 – Европейска година на културното наследство”
Read More About 18-19.10.2018 »

12-13.10.2018

Научна конференция "Оттук-оттам – културна динамика и съвременни процеси"
Read More About 12-13.10.2018 »

12.10.2018

Обява за работа библиотекар
Read More About 12.10.2018 »

12.10.2018

Възможностите за публикации в индексирани бази данни
Read More About 12.10.2018 »

11.10.2018

Информационен ден Еразъм+ 2019
Read More About 11.10.2018 »
Showing 101 - 120 of 640 results.
Items per Page 20
of 32