02.04.2019

Лекция на тема: "Началото на славянската писменост и папите"
Read More About 02.04.2019 »

19-20.03.2019

Информация за докторантите във ФИФ
Read More About 19-20.03.2019 »

18.03.2019

Неучебен ден за студентите на ФИФ
Read More About 18.03.2019 »

18.03.2019

Общо събрание на Философско-историческия факултет
Read More About 18.03.2019 »

17.03.2019

Дипломиране на випуск 2018
Read More About 17.03.2019 »

22.03.2019

Втора национална докторантска конференция по социология
Read More About 22.03.2019 »

08.-10.03.2019

Доброволци за Дефиле „Уикенд Пловдив”
Read More About 08.-10.03.2019 »

07.03.2019

EMJMD-Japan partnership Action Erasmus+
Read More About 07.03.2019 »

18.02.-08.03.2019

Стипендии за 2 семестър 2018-19
Read More About 18.02.-08.03.2019 »

06.03.2019

Информационен ден за програма Еразъм+ за 2019/20
Read More About 06.03.2019 »

28.02.2019

Прием в МП „Управление на иновациите и изследователската дейност“
Read More About 28.02.2019 »

28.02.2019

Информационна среща „Да бъдем активни! Как да се включим в доброволчество
Read More About 28.02.2019 »

28.02.2019

Публична защита на докторант Зорница Пранджева
Read More About 28.02.2019 »

25.02.2019

Конкурс за набиране на проектни предложения
Read More About 25.02.2019 »

22.02.2019

Покана за участие в презентация: Стипендии "Фулбрайт"
Read More About 22.02.2019 »

06.02.2019

Пубична защита на докторант Петко Георгиев
Read More About 06.02.2019 »

01-02.02.2019

4-ти работен семинар по проект "Нямам към кого да се обърна!"
Read More About 01-02.02.2019 »

28.01.15.02.2019

Подписване на дипломи випуск 2018
Read More About 28.01.15.02.2019 »

14.01-14.02.2019

Документи за ДИ ЗДР на сп. Социология и СПИИ
Read More About 14.01-14.02.2019 »

02.02.2019

Поклон пред паметта на проф. Иван Куцаров!
Read More About 02.02.2019 »
Showing 61 - 80 of 639 results.
Items per Page 20
of 32