29.09.14

Откриване на учебната година
Read More About 29.09.14 »

26.09.2014

Доклад на проф. д.и.н. Людмил Спасов на тема Българо-турски дипломатическ
Read More About 26.09.2014 »

19.09.14

  Във Венеция, в университета Ка Фоскари се откри специалността „Българска филология”, а в нашите български университети тук има свободни места. Защо затихва интересът към перспективни и високо оценени специалности каквато е етнологията, а също и социалната антропология, науки всъщност, за различните човешки общности и умението да живеем в това различие, както показва времето ни...
Read More About 19.09.14 »

19.09.14

Г-жа Амелия Гешева за възможностите за работа на студентите, завършили специалностите на ФИФ
Read More About 19.09.14 »

13.09.2014

ГОЛЯМ КУПОН
Read More About 13.09.2014 »

12.09.2014

Християнска история и обществени ценности (лекции и дискусия)
Read More About 12.09.2014 »

01.08.2014

Археологическа eкспедиция в Брянск
Read More About 01.08.2014 »

25.07.2014

“Усети града”
Read More About 25.07.2014 »

24.07.2014

Изследване на клиентските нагласи на пътниците на летище “Пловдив”
Read More About 24.07.2014 »

22.07.2014

Серия от лекции по ''Социология на мрежите (след модерността)''
Read More About 22.07.2014 »

14.07.2014

Пресконференция на Катедра "Теология"
Read More About 14.07.2014 »

4.07.14

Абсолвентски бал на първия випуск Социална антропология и деветнадесетия випуск Етнология  
Read More About 4.07.14 »

01.07.2014 г.

Лятна практика НЕРАВЕНСТВА И СОЦИАЛНИ СТРАДАНИЯ
Read More About 01.07.2014 г. »

23.06.2014

Пресконференция на Катедра "Приложна и институционална социология"
Read More About 23.06.2014 »

22.06.2014

Катедра Теология-ФИФ чества своята 5-та годишнина с книга на Екзарх Стефан
Read More About 22.06.2014 »

10-16.07.2014

Лекция на проф. дин Румен Иванов
Read More About 10-16.07.2014 »

1.09.2014

Студентски практики
Read More About 1.09.2014 »

10.06.2014

Усиленият човек: що е човекът
Read More About 10.06.2014 »

6.06.2014

Археологически разкопки в град Пловдив
Read More About 6.06.2014 »

29.05.2014

Представяне на книга
Read More About 29.05.2014 »
Showing 641 - 660 of 705 results.
Items per Page 20
of 36