17.04.2019

Работен семинар на тема "ЕС и професията еколог"
Read More About 17.04.2019 »

15.04.2019

165 години от рождението на проф. Антон Безеншек
Read More About 15.04.2019 »

12.04.2019

Публична лекция на доц. д-р Анна Бешкова
Read More About 12.04.2019 »

01.02. - 15.04.19

Национален конкурс за есе „Култури на знанието и свят на живота“ - СНЧ
Read More About 01.02. - 15.04.19 »

08.04.2019

Стипендии за Франция 2019
Read More About 08.04.2019 »

05.04.2019

„MASTЕRCLASS WORK 4.0“
Read More About 05.04.2019 »

02.04.2019

Лекция на тема: "Началото на славянската писменост и папите"
Read More About 02.04.2019 »

19-20.03.2019

Информация за докторантите във ФИФ
Read More About 19-20.03.2019 »

18.03.2019

Неучебен ден за студентите на ФИФ
Read More About 18.03.2019 »

18.03.2019

Общо събрание на Философско-историческия факултет
Read More About 18.03.2019 »

17.03.2019

Дипломиране на випуск 2018
Read More About 17.03.2019 »

22.03.2019

Втора национална докторантска конференция по социология
Read More About 22.03.2019 »

08.-10.03.2019

Доброволци за Дефиле „Уикенд Пловдив”
Read More About 08.-10.03.2019 »

07.03.2019

EMJMD-Japan partnership Action Erasmus+
Read More About 07.03.2019 »

18.02.-08.03.2019

Стипендии за 2 семестър 2018-19
Read More About 18.02.-08.03.2019 »

06.03.2019

Информационен ден за програма Еразъм+ за 2019/20
Read More About 06.03.2019 »

28.02.2019

Прием в МП „Управление на иновациите и изследователската дейност“
Read More About 28.02.2019 »

28.02.2019

Информационна среща „Да бъдем активни! Как да се включим в доброволчество
Read More About 28.02.2019 »

28.02.2019

Публична защита на докторант Зорница Пранджева
Read More About 28.02.2019 »

25.02.2019

Конкурс за набиране на проектни предложения
Read More About 25.02.2019 »
Showing 41 - 60 of 625 results.
Items per Page 20
of 32