« Back

Свободни позиции за доброволци за Фестивал „Дефиле на младото вино“

Съвет по туризъм – Пловдив обявява свободни позиции за доброволци, които желаят да станат част от осмото издание на Фестивал „Дефиле на младото вино“.  

Тази година събитието ще се проведе на 25, 26 и 27 ноември.

Възможността е подходяща за студенти с хуманитарна и културологична насоченост, студенти от специалности свързани с технология на виното и храната, туризъм, комуникации, фотография и режисура, като и хора с интерес в областта на културния и винен туризъм. 

Желаещите да се включат могат да кандидатстват в следните области:

Аниматори            

Кандидатите ще са заети почасово в периода 25,  26 и 27 ноември и ще оказват съдействие на винопроизводителите и производители на храна – участници във Фестивала, при настаняване, брандиране на локациите и други дейности свързани с представянето на продукцията на фирмите.            

Асистент–координатори

Кандидатите ще бъдат ангажирани в организацията на събитието в различните локации от програмата, почасово в периода 21 до 27  ноември.         

Фото и видео документиране

Кандидатите трябва да разполагат със собствена техника и ще бъдат заети отново частично в периода 25,  26 и 27 ноември и по време на съпътстващата културна програма 21 до 27 ноември, в зависимост от часовете на събитията, за които са разпределени.   

Всички доброволци трябва да имат възможност за пребиваване в Пловдив в посочените периоди.  Те ще получат сертификат за извършен доброволен труд в края на програмата.

От кандидатите се изисква да изпратят кратко описание за себе си и интересите си, както и снимка на e-mail: tourismplovdiv@abv.bg , като посочат за коя от гореописаните позиции кандидатстват. Срокът за това е до 10 ноември 2016 г. Всички одобрени доброволци ще преминат обучение.    

Подробна информация за възможността можете да откриете на сайта на Съвет по туризъм – Пловдив: www.tourismplovdiv.org  и на нашата Фейсбук страница: Фестивал „Дефиле на младото вино“ .

Next