« Back

КОНФЕРЕНЦИЯ по повод откриването в България на Европейската година за развитие 2015

Дипломатическият институт към министъра на външните работи на Р България

ви кани на

 

КОНФЕРЕНЦИЯ

по повод откриването в България на

 Европейската година за развитие 2015

с участието на министъра на външните работи Даниел Митов

 

19 март 2015 г.

София, Централен военен клуб

 

            Европейският парламент и Съветът на Европейския съюз обяви 2015-а година като Европейска година за развитие (ЕГР 2015), под надслов „Нашият свят. Нашето достойнство. Нашето бъдеще”. България участва в инициативата ЕГР 2015, като беше подготвена Национална програма от Министерството на външните работи и Дипломатическия институт, включваща редица дейности в рамките на цялата година съвместно с гражданския, академичния и частния сектор.

                Европейската година за развитие дава възможност да се повиши осведомеността на европейските граждани относно успехите и предимствата на политиката за развитие на ЕС, която е една от ключовите области във външните отношения на Съюза. Основни цели на политиката за развитие са премахване на бедността, защита на правата на човека, развиване на демократични общества, насърчаване на равенството между половете, устойчивост на околната среда и климата. Европейската година за развитие цели също да насърчи активния интерес и прякото участие на гражданите, както и да поощри чувството за съвместна отговорност и солидарност в условията на един променящ се и все по-взаимозависим свят.

                Информационната кампания по повод откриването на Европейската година за развитие 2015 в България ще стартира с еднодневна конференция, която ще събере на едно място представители на български и европейски институции, на дипломатическия корпус в България, международни организации, медии, академичнатата и студентска общност, неправителствения и частния сектор. Конференцията ще популяризира сред българската общественост целите и посланията на инициативата ЕГР 2015 и ще предостави платформа за дискусия относно възможностите за участие във формирането и реализирането на политиката за развитие, както и относно възможностите и предизвикателствата в областта на сътрудничеството за развитие.

 

Заповядайте и станете част от Европейската година за развитие!

 

Моля да потвърдите присъствието си до 16.03.2015 г. на e-mail: bdi@mfa.bg или на телефон 02/948  21 47.

 

ПРОГРАМА