« Back

„Етични принципи и етични кодове в опазването на нематериалното културно наследство”


На 15 март 2016 г., вторник от 10:00 часа
в заседателната зала на ул. "Акад. Георги Бончев", бл. 6, ет. 7
ще се проведе лекция от Семинара „Нематериално културно наследство” на тема:

„Етични принципи и етични кодове

в опазването на нематериалното културно наследство”

Лектор ще бъде гл. ас. д-р Миглена Иванова. Повече за темата на лекцията можете да научите от тук.

Заповядайте!