« Back

14.01.15

Писателят Калин Терзийски гостува на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ по покана на катедра „Социология и науки за човека“ на 14.01.2015 г.

16:30 часа в 33 семинарна зала, ул. Костаки Пеев № 21

Срещата с него ще бъде на тема „Животът като сбор от диагнози“