« Back

17.12.14

Катедра „Социология и науки за човека” организира работна среща на тема „Да се мисли на границата между социологията и науките за човека“, която ще се проведе на 17 декември 2014 г. в 16 аудитория на „Костаки Пеев“ от 09. 30 ч. 

Събитието е част от честването на 10 години от създаването на Философско-историческия факултет на Пловдивския университет, но преди всичко има за цел да срещне преподаватели и студенти, които заедно да обсъдят модулите на бакалавърската програма „Социология и науки за човека“, учебните програми и линковете между тях, както и някои дидактически проблеми, наложени от спецификата на обучението в нея.

 

Дневен ред           Плакат       Анотация Модул 1      Анотация Модул 2