« Back

8.12.14

Философско-историческият факултет на

Пловдивския университет "Паисий Хилендарски"

поздравява всички свои студенти, колеги и приятели със Студентския празник.