« Back

3.12.14

На 3 декември 2014 година от 14,00 часа катедра "Теология" организира Коледен благотворителен концерт за лишените от свобода в Пловдивския затвор. Мероприятието е част от одобрения план за работа с осъдените от Министерство на правосъдието и ръководството на пловдивския затвор. Регулярно всеки понеделник ще се провежда ограмотяване и ще се водят семинари по катахезис с участие на преподаватели и студенти от специалност "Теология" при Философско-историческия факултет на ПУ.