« Back

28.11.14

НА ВНИМАНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ СОЦИОЛОГИЯ И НАУКИ ЗА ЧОВЕКА

 

Катедра „Социология и науки за човека“ организира на 28.11. 2014 г. среща на студентите от първи, втори и трети курс с ръководителя на Бакалавърската програма гл. ас. Деян Деянов.

Целта на срещата е да се обсъдят различни въпроси и проблеми във връзка с учебната и административната дейност на бакалавърската програма. Всеки студент ще има възможност да изкаже свободно мислите и идеите си и да сподели своето мнение относно организацията на учебния процес, както и да даде предложения за оптимизиране на съвместната работа на студенти и преподаватели.

 

График на срещата:

1 курс - 10:30 - 12:00 ч. в 17 ауд.
2 курс  - 12:00 - 13:30 ч. в 27 с.з.
3 курс  - 13:30 - 15:00 ч в 40 с.з.