« Back

7.05 2014

С информационен пункт на площад „Централен“ на 7 май стартира кандидатстудентската кампания на Философско-историческия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. 

На официалното откриване присъстваха доц. Мария Стоянова – зам.-ректор по учебна и издателска дейност на ПУ „Паисий Хилендарски“, доц. д-р Красимира Кръстанова-Декан на ФИФ и доц. д-р Мария Шнитер – ръководител на катедра „Етнология“ и ВрИД ръководител на катедра  „Теология“ във Философско-историческия факултет.


До 22 май в информационния пункт ще се презентират специалностите на факултета.