« Back

20-22.06.2019

Международна конференция „Физика и теология – вчера и днес“

Пловдивски универстиет „Паисий Хилендарски“

20-22 юни 2019 г.

Дали Бог играе на зарове? Има ли морал в света на елементарните частици? Каква е мисията на църквата в светлината на квантовата физика? Тези и други въпроси от областта на физиката и теологията ще обсъждат учените от 20. до 22. юни, събрани в 5. аудитория на Пловдивския университет на Международната научна конференция „Физика и теология – вчера и днес“.

Събитието се организира от Пловдивския университет със съдействието на Универстета във Фрибур, Швейцария и Центъра за източно православие към него, Съюза на учените в България – Пловдив, и с финансовата подкрепа на Фонд научни изследвания по проект КП-06-МНФ/18 за подкрепа на международни научни форуми, провеждани в страната. Интердисциплинарният характер на темата обединява усилията на четири факултета от Пловдивския универистет (Физико-технологичен, Философско-исторически, Химически и Юридически) да поканят водещи учени – физици, теолози, философи и хуманитаристи – от България, Швейцария, Германия, Англия, САЩ и Канада за участие в тази нетрадиционна конференция.

Дали светлината е вълна или частица? Какво е Демон на Лаплас? Има ли във физическия свят случайност, или всяко събитие е предопределено? В това ще се убедим след демострацията на физични експерименти, разработени от проф. Антоан Вайс от Универстета във Фрибур, Швейцария  и доц. Тодорка Димитрова от Пловдивския университет.

Какво общо имат тези експерименти с теологията? Свободен ли е Бог? Ще разберем от преставянето на книгата, дала името си на конференцията: „Физика и теология – вчера и днес“ с автори Антоан Вайс, Тодорка Димитрова и Дитер Хатруп.  Книгата ще преставят нейните издатели – проф. Барбара Халенслебен, директор на Центъра за източно православие към Университета във Фрибур, Швейцария и проф. Гидо Вергауен – ректор на този университет от 2005 г. до 2017 г.

По време на конференцията ще бъде дадена възможност за дискусии по интригуващи теми за миналото и настоящето на човешкото разбиране за Бога, за възможните срещи и разминавания между точните науки и теологията. Ще се търси посоката към съвместни изследвания и преди всичко – към съотносимо мислене по поставените проблемни въпроси – като един от възможните пътища от противопоставявнето на идеи „вчера и днес“ към тяхното сближаване „утре“.

Работните езици на конференцията са английски и български. Осигурен е превод с техника, предоставена от Сдружение Вяра&Бъдеще.

 Входът за слушатели е свободен.

Подробности за програмата може да намерите на страницата на конференцията: https://physics-theology.uni-plovdiv.net/program

За допълнителна информация: доц. Тодорка Димитрова 0898783225, проф. М. Шнитер 0899192857.