« Back

17.12.2018

На 17.12.2018 от 14:30 часа преподаватели и студенти от катедра Теология организират концерт във връзка с Рождество Христово за лишените от свобода в Пловдивския затвор.