« Back

30.11.2018

ДИСКУСИЯ „ДИГИТАЛНА ХУМАНИТАРИСТИКА?“

На 30 ноември 2018 г. от 14:00 часа в зала „Компас“ на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ катедра „Етнология“ към Философско-историческия факултет организира дискусия на тема „Дигитална хуманитаристика?“.

Съвременните дигитални технологии предлагат множество възможности и предизвикателства на всички онези, които работят с текстове, визуално или мултимедийно съдържание. Това е причина в много страни вече да съществуват специални бакалавърски и/или магистърски програми, изследващи и обучаващи студентите да прилагат на практика приложението на дигиталните технологии в хуманитарните и социални науки. Необходимостта от подобни начинания е налице и в България, налице са и опити в тази посока.

Организираната дискусия цели да срещне университетски преподаватели и учени в сферата на социалните и хуманитарните науки с хора и институции, занимаващи се с „производство“ на дигитална култура и/или дигитализация на културата/културното наследство. Идеята на организаторите е да се коментират възможностите и предизвикателствата, които новите технология поставят пред хуманитаристиката и социалните науки, както и проблемите, свързани с дигиталната теория и практика при изследването на човешката култура – от език, музика, литература, история до музеи, дигитални публикации, дигитално изкуство.

За контакти: доц. д-р Добринка Парушева (dobrinka.parusheva@gmail.com) и гл. ас. д-р Елица Стоилова (elitsastoilova@gmail.com).