« Back

30.10.2018

Конференция "Сензорна етнография на града"

На 30 октомври 2018 г. от 09:30 ч. в зала „Компас“ на ПУ „Паисий хилендарски“ ще се проведе международна конференция "Сензорна етнография на града", в която ще вземат участие изследователи от България и Франция.Изследователският подход към града през сетивата води до внимателното вглеждане в общуването и връзките, които той и жителите му осъществяват. Градът не е само архитектурно подредено обективно пространство, а може да бъде дефиниран като преживения опит на неговите обитатели. Събирането на учени, които да представят и обсъдят теми, свързани с града и неговите пространства, сетивност, сензорност, хора със затруднения, маргинални групи, субкултурни общности, институции, всекидневен живот, ще позволи да се създаде едно пространство за диалог, който да очертае възможните полета за изследване и прилагане на сензорната етнография.
По време на конференцията ще бъде открита интерактивна сензорна изложба „Сензорна етнография на града“, която интерпретира взаимодействието между хора със зрителни затруднения и институции. Всеки желаещ ще може да посети инсталацията, която ще бъде разположена в двора на Пловдивски университет, в близост до зала „Компас“.

Конференцията е част от проект "Сензорна етнография на града", финансиран от фонд „Научни изследвания“ към дирекция "Научна и приложна дейност" на ПУ (2017-2018), с ръководител доц. д-р Меглена Златкова, членове на екипа са: докт. Мария Славчева, д-р Надя Танева, д-р Анелия Авджиева, д-р Светослава Манчева, докт. Петя Петрова-Ангелова. Реализира се в партньорство с университет Лион 2, Франция / University Lumière-Lyon 2.

Повече за проекта разберете на:

https://logos.uni-plovdiv.net/en/proekti;jsessionid=0CF8E5868C7EDD27A80B3E501AF0602B

Програма на конференцията