« Back

15-17.11.2018

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Катедра „Тeoлогия“ към Философско-исторически факултет на Пловдивски университет

„Паисий Хилендарски“ има удоволствието да ви покани на поредната

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

на тема:

„РЕЛИГИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ (ИСТОРИЯ, ТРАДИЦИИ, СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ)“

Проблемът за връзката между религия и образование има своето начало в дълбока древност. Тази връзка може да бъде проследена от посветителните обреди на древните езически храмове, през усвояването, предаването и съхраняването на „словото на учителите“ в древната йешива, та до манастирските библиотеки и книжовни центрове през Средните векове, взаимоучителното килийно образование през Възраждането, за да стигнем до търсенето на път за съчетаване на еволюционизъм и креационизъм в модерното училище. В момент, когато нашето общество все по-остро усеща дефицита на духовност, нравствени ценности и житейски смисъл в традиционното образование, избраната от нас тема продобива особена актуалност. Тематичното разпределение на докладите се осъществява в следните секции: ● Секция „Исторически подходи“: диахронен развой на връзките между религия и образование в християнския свят – манастирски школи, традиции в обучението. ● Секция „Великите учители“: видни представители на традицията, свързана с формиране на религиозното обучение у нас, аспекти от светоотечески творби и създатели на други теоретични бази, свързани с обучението по Религия. ● Секция „Религия и нравствено възпитание“: проблематизиране на темите за ролята и мя- стото на християнския морал в съвременното обучение; връзка между религия и нравственост, приложението на нравственото възпитание в часовете по Религия и др. ● Секция „Методологични граници и педагогически подходи“: методология на обучението по Религия в основните етапи на предучилищното и училищното образование; критерии, иновативни практики, стратегии.

● Koнференцията ще се проведе на 15 до 17 ноември 2018 г. (Залата на Общински съвет, гр. Пловдив). 

● Начален час: 11.00 ч. 

● Представяне на докладите: до 15 минути по предварително заявена тема. 

За мултимедийно представяне е необходима предварителна заявка. 

ПРЕДВИЖДА СЕ НАЙ-ДОБРИТЕ ДОКЛАДИ ДА БЪДАТ ПУБЛИКУВАНИ В СБОРНИК.

● Такса правоучастие: за български автори: 60 лв., за докторанти – 30 лв. за чуждестранни автори: 30 €. Таксата може да бъде платена по банков път или при пристигане на място. Банкова сметка в лева: 

IBAN:  BG76UNCR70001520840556

Банка: UNICREDIT BULBANK

Банков код: UNCRBGSF

Като причина за превод да се даде името на конференцията „Религия и образование“.

● Разходите по настаняването/пребиваването на участниците са за сметка на изпращащата страна. 

● Заявки за участие може да се изпращат до 31.06.2018 г. на е-mail: konferenz18_religion_education@abv.bg чрез попълване на придружаващата заявка за участие.

● Телефон за контакти: 0898614959 – доц. д-р Елена Арнаудова; 032 261 317 – Боряна Радева. Катедра „Теология“

ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА (обработва се)

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

АФИШ НА СЪБИТИЕТО