« Back

26-27.10.2018

Катедра „Философия“

към Философско-историческия факултет на ПУ

Институтът за критически социални изследвания към ПУ

и фондация “Критика и хуманизъм 2008”

ви канят на

юбилейна научна сесия на тема:

ВСЕКИДНЕВИЕТО среща ТЕОРИЯТА

 посветена на 15-годишнината от създаването на

специалност „Философия“ в Пловдивския университет

ПУ, Ректорат, 26-27.10.2018 г.

Заседанията ще се проведат в зала „Компас“ (петък, 26 октомври, 10.00-19.00) и в 17 аудитория (събота, 27 октомври, 09.30-14.00)

 

Програма на конференцията.

Резюмета на статиите.

Отзив и снимков материал от провеждането.