« Back

12-13.09.2018

 

III-ти работен семинар върху социоаналитичните измерения на социалната уязвимост ще се проведе на 12 и 13 септември 2018 г. от 10:00 часа в 36 с.з. на Философско-исторически факултет, ПУ „Паисий Хилендарски, ул. „Костаки Пеев” 21, Пловдив.

Семинарът се провежда в рамките на двугодишен научноизследователски проект на тема  „Нямам никой, към когото да се обърна!“ – социоаналитични измерения на уязвимостта (финансиран от ФНИ към МОН, дог. № ДМ 20/4 от 20.12.2017 г.). В рамките на събитието ще бъдат представени апробации на проект за социоаналитичен протокол, разработван от членове на изследователския екип. Данните, включени в презентациите, са от проведените до момента емпирични изследвания по деветте изследователски казуса на теми: Нереализираният/неуспешният висшист, Роми, бездомничество, неравноценност, Хомосексуалният Друг, Страданието на болния, Обезселеното село, Социалистическият човек, Успешното самонаследяване след „срещата“ със смъртта на Другия, Бежанецът, Когато нямам към кого да се обърна, пиша. Програмата включва и презентации на двама от членовете на екипа върху посещение в Португалия и представените там дейности по проекта, главно отнасящи се до неговата online платформа, а отделно от това е предвидена и презентация върху пряко свързаната с нея експертна стратегия за изобразяване на социалната уязвимост в нейните социоаналитични измерения.

Плакат и програма на събитието може да намерите тук.