« Back

05.03.2018

Ръководството на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" поздравява всички студенти, преподаватели и служители с Националния празник на България 3-ти март и обявява 5 март за неработен и неучебен.

Заповед на Ректора на ПУ!